Del

Prædiktivt tilsyn

​​​​​​​STUK har søsat et nyt initiativ på tilsynsområdet - prædiktivt tilsyn.

Styrelsens økonomiske tilsyn har i sit udgangspunkt primært været bagudrettet og baseret på årsrapporter og revisors decentrale kontrol. Prædiktivt tilsyn skal give styrelsen et bedre grundlag for at forudse institutionernes økonomiske udvikling alt andet lige. Formålet er således at indlede en tidlig dialog med potentielt udfordrede institutioner.

I alt 9 institutioner har været udtaget til prædiktivt tilsyn i 2019. Det prædiktive tilsyn baseres bl.a. på 5 fremskrevne nøgletal, samt nøgletal for økonomi og produktivitet indberettet med årsrapporten for 2018:

  • Årselevfremskrivning på institutionsniveau frem til 2030
  • Likviditetsgrad fremskrevet til 2020
  • Soliditetsgrad fremskrevet til 2020
  • Overskudsgrad fremskrevet til 2020
  • Udgifter til undervisningens gennemførsel fremskrevet til 2020
  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K