Del

CPH WEST: Bedre fastholdelse, bedre resultater og mere samarbejde med erhvervslivet

Hvis vi havde flere taxameterpenge til undervisning på HHX…

….ville vi helt konkret kunne fastholde flere elever og skabe mere inspirerende og virkelighedsnære undervisningsforløb i tættere samarbejde med erhvervslivet, fortæller Dorte Heide, der er rektor på CPH West, Handelsgymnasiet i Ballerup. Dorte Heide understreger, at der ikke er tale om tudekiks, men man skal bare heller ikke tro, at forskellen i undervisningstaxameteret ikke gør noget. For det gør den.

Tolærerordning
På handelsgymnasiet i Ballerup ville man prioritere flere timer med tolærerordninger, hvis taxameteret var til det. Målet er, at alle skal lære endnu mere. - En del af vores elever kommer fra hjem uden uddannelsestradition, og det kræver typisk en større indsats at få de elever igennem en uddannelse. I den forbindelse har vi gode erfaringer med at benytte dobbeltlærere. Det er selvfølgelig ressourcekrævende, men vi ville gøre det i endnu højere grad end i dag, hvis taxameteret tillod det, siger Dorte Heide. – Og så tror vi på, at vi kunne løfte alle elever, så de blev dygtigere. 

Griller i hovedet
Et tættere samarbejde med erhvervslivet er et andet område, man ville prioritere højt i Ballerup, hvis der var økonomi til det. - Vi vil gerne udvikle partnerskaber og skaffe mentorer fra erhvervslivet, der kan være med til at sætte griller i hovedet på vores unge. Særligt vores iværksætterelever får utrolig meget ud af at blive inspireret af folk fra det virkelige liv og få stillet konkrete opgaver af dem, fortæller Dorte Heide.

  • Danske Erhvervsskoler og –Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K