Del

Danske Erhvervsskoler kæmper videre for HHX-taxametret

Trods ringe politisk vilje til at udligne taxameterforskelle i finanslov 2015 vil Danske Erhvervsskoler fortsætte kampen mod uretfærdighederne.

Det er et faktum, at HHX-elevernes undervisningstaxameter fortsat er 4.400 kroner lavere om året i forhold til STX-elevernes. Forskellen har været signifikant i mange år, og sådan bliver det også ved med at være i 2015, hvis det står til politikerne på Christiansborg. Ubegribeligt for de fleste og uretfærdigt for HHX-eleverne.

Danske Erhvervsskoler havde ellers set frem til, at ulighederne i gymnasietaxametrene ville blive fjernet i finansloven for 2015, men det ser desværre ikke ud til at ske - tværtimod faktisk. De politiske intentioner om at udligne taxametrene er til stede, men der er ingen handling at spore.

-Vi undrer os virkelig over, at der ikke sker en udligning nu. Politikere fra både rød og blå blok anerkender uretfærdigheden, men der tages ingen konkrete initiativer i forhold til at ændre det. Men Danske Erhvervsskoler står fast. Vi fortsætter vores indsats for økonomisk ligestilling af gymnasieuddannelserne, siger Per Påskesen, formand for Danske Erhvervsskoler-Bestyrelserne.

Lærernes arbejdstidsregler
Den hidtil største barriere for at fjerne forskellene i taxameteret forsvandt, da man indførte ensartede arbejdstidsregler for lærerne på tværs af gymnasieuddannelserne i OK13. Men det til trods, er der ingen udsigt til, at taxameteret på de tre gymnasieuddannelser bliver udlignet.

- Der er ingen fornuftig argumentation tilbage i forhold til at fastholde forskellen, og det ved politikerne. Så vores håb er, at man kommer til fornuft under finanslovsforhandlingerne og udjævner den økonomiske ulighed, siger Lars Kunov, direktør i Danske Erhvervsskoler.

HHX-eleverne er taberne
Danske Erhvervsskoler foretog for nylig en rundspørge blandt de 42 skoler, der udbyder HHX-uddannelsen, og spurgte dem om, hvad de ville kunne tilbyde HHX eleverne, hvis de fik det samme undervisningstaxameter som STX-eleverne.

52 pct. af lederne svarede, at de ville anvende flere midler på internationalisering fx. i form af udvikling af internationale programmer og samarbejder med udenlandske skoler og virksomheder. 42 pct. ville bruge ressourcer på tolærerordninger på større hold, og 38 pct. af skolerne ville udvikle flere partnerskaber med erhvervslivet (det var muligt for skolerne at pege på flere svar i rundspørgen).

Danske Erhvervsskoler undrer sig over, at udligningen ikke kommer her og nu, særligt når man ser på regeringens eget fokus på uddannelse, internationalisering og partnerskaber mellem erhvervsliv og uddannelsesinstitutioner.

  • Danske Erhvervsskoler og –Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K