Del

EUC Nordvest: Fastholder udbud og et attraktivt skolemiljø - på trods

Hvis vi havde flere taxameterpenge til undervisning på HHX…

…. ville vi ikke have underskud hvert eneste år på HHX, siger Hans Chr. Jeppesen, der er direktør på EUC Nordvest i Nordjylland. På EUC Nordvest har man nemlig taget en strategisk beslutning om at bevare et bredt udbud af fx højniveaufag på HHX på trods af, at det isoleret set er en underskudsforretning – ligesom man igennem mange år har haft en beslutning om at fastholde og hele tiden udvikle et attraktivt skolemiljø med spændende aktiviteter og lækre omgivelser.

- Det koster penge, vi reelt ikke har at afholde fredagsbarer, købe nye stole og deltage fx i DM i håndbold. Men vores bestyrelse vil have et attraktivt skolemiljø på trods af økonomien. Og heldigvis for det, for det gør os attraktiv som skole for de unge. Til gengæld sparer vi så helt ind til benet på en række andre områder, fortæller Hans Chr. Jeppesen.

Sparer på fællesudgiftstaxameteret
Et af de steder, hvor skolen sparer, er på administration, ledelse og fællesudgifter. - De områder køres meget stramt økonomisk set, siger Hans Chr. Jeppesen. - Når vi bevidst bruger for meget et sted, skal der jo spares andre steder. Derfor er vi også bekymrede for, hvad der vil ske, hvis fællesudgiftstaxameteret bliver lavere, som det forlyder. - Optimalt set skal det enkelte taxameter jo helst afspejle de reelle udgifter, der er på pågældende område eller uddannelse, siger Hans Chr. Jeppesen.

  • Danske Erhvervsskoler og –Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K