Del

Fakta om taxameterforskelle

Hvis vi havde flere taxameterpenge til undervisning på HHX…


Udviklingen i undervisningstaxametret fra 2012 til FFL15 – i løbende priser

Tabellen nedenfor viser, at både STX og HF, har fået tilført midler i perioden 2012 til FFL15, mens HHX stort set får det samme til at gennemføre undervisningen for i 2015 som 2012. HTX skal derimod gennemføre undervisningen for 450 kr. mindre pr. årselev i 2015 end i 2012 – i løbende priser vel at mærke.

201220132014FFL15Ændring
kr. '12-'15
Ændring %
'12-'15
STX    56.000        57.280        57.840        56.590      590  1,05
HF62.40064.14064.45063.4301.0301,65
HHX50.00050.81051.13049.990-10-0,02
HTX*60.40061.03061.34059.950-450-0,75


 *på HTX er der krav om 6,47 % flere undervisningstimer end på STX og HHX

  • Danske Erhvervsskoler og –Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K