Del

Handelsgymnasiet Vestfyn: Udvikling af pædagogisk indsats - og rekruttering

Hvis vi havde flere taxameterpenge til undervisning på HHX…

…………ville vi bruge flere ressourcer på det pædagogiske arbejde og være mere konkurrencedygtige i forhold til at rekruttere medarbejdere, siger Karsten Edal, direktør for Handelsgymnasiet Vestfyn.

Afventer taxameterreform
Flere ressourcer til det pædagogiske arbejde står højt på ønskesedlen på Vestfyn.
- Vi piver generelt ikke over vores økonomi, men havde vi samme taxameter som STX, ville vi udvikle vores pædagogiske indsats langt mere. Vi ville kunne tilbyde flere forløb med to lærere, mentorordninger og skriveværksted. Det kunne blive rigtig godt, siger Karsten Edal.
På skolen længes man efter en egentlig reform af taxametrene, men det har tilsyneladende lange udsigter.

Vi vil også være førstevælger
Karsten Edal ærgrer sig over at Christine Antorini ikke kunne love en hurtig udligning af undervisningstaxameteret, da hun blev spurgt på det åbne samråd i oktober.

- Vi synes ganske enkelt, det er mærkeligt, at vi skal vente med en udligning til efter budgetanalysen. Alle, inklusiv ministeren, anerkender, at OK13 sidestiller arbejdsvilkårene for en lærer på handelsgymnasiet og en på det almene gymnasium. De har samme akademiske baggrund, men jeg kan ikke tilbyde mine lærere en lige så høj løn med det nuværende HHX taxameter. Det er da ikke rimeligt, og det gør, at vi taber i konkurrencen, når der skal rekruteres nye lærere. Vi vil også være førstevælger, siger Karsten Edal.

  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K