Del

EfterUddannelse.dk bør forbedres her og nu

Skal VEU-millionerne give den ønskede effekt, må forbedringerne af tilmeldingssystemet til AMU-kurserne, EfterUddannelse.dk, fremrykkes. Det siger mere end 73 procent af erhvervsskolerne i en ny undersøgelse foretaget af Danske Erhvervsskoler.

Hvilke forventninger har erhvervsskolerne til effekten af vækstpakken og VEU-millionerne? Erhvervsskolernes svar er entydige. De varslede forbedringer af EfterUddannelse.dk, der er den digitale tilmeldingsplatform til AMU-kurserne, skal fremrykkes, ellers kommer der ingen stigning i tilmeldingerne. Som det er planlagt nu, skal EfterUddannelse.dk forbedres løbende i årene 2015-17. Og det er ikke godt nok.

-Problemet er, at EfterUddannelse.dk er for svær at tilgå, særligt for de mindre virksomheder. Murermesteren, der kun sender en medarbejder af sted på kursus en gang hvert andet år, skal svare på op mod 20 forskellige spørgsmål, når han tilmelder sin medarbejder et kursus. Og sidder han ikke lige med alle svarene foran sig, bliver han kastet af systemet og skal starte forfra. Virksomhederne oplever EfterUddannelse.dk som skrækkeligt bureaukratisk - og så opgiver de. Og det er der, den gør ondt, siger Frank Tonsberg, formand for VEU-udvalget i Danske Erhvervsskoler - Lederne og direktør for EUC Nordvestsjælland.

Problemer med tilmelding

Siden EfterUddannelse.dk blev indført i 2010, har AMU-aktiviteten været stærkt faldende. Det skyldes flere faktorer. Men problemerne med sitet har været betydelige.

-Det er derfor afgørende, at de planlagte forbedringer sættes i værk her og nu og bliver gjort færdige. Skolerne siger samstemmende i undersøgelsen, at det er det enkeltstående initiativ, de forventer, vil have den største positive effekt på AMU-aktiviteten, siger Frank Tonsberg.

EfterUddannelse.dk skal forbedres, så den lille mester uden problemer kan tilmelde sine medarbejdere på et AMU-kursus og søge VEU-godtgørelse. Det sker ikke i dag. -Bliver sitet let at anvende for virksomhederne, er mit bud, at der vil ske en markant stigning i antallet af AMU-kursister, siger Frank Tonsberg.

Forsigtig optimisme

Danske Erhvervsskolers undersøgelse blandt erhvervsskolerne viser, at skolerne er forsigtigt optimistiske i forhold til, om vækstpakken kommer til at give den ønskede effekt i AMU-aktiviteten.

-Skolerne hilser vækstpakken velkommen, men frygter, at ingen af de enkeltstående initiativer i pakken har tyngde nok, eller kommer rettidigt nok til at ændre stilstanden i AMU, siger Mie Poulsen, VEU-konsulent i Danske Erhvervsskoler og ansvarlig for undersøgelsen på skolerne.

Konkret efterlyser skolerne:
- At efteruddannelse.dk hurtigst muligt bliver forbedret
- At skolerne får bedre mulighed for at hjælpe de små og mellemstore virksomheder med tilmeldingerne
- At der bliver udarbejdet en langsigtet strategi med mål og løsninger på AMU’s skrantende økonomi
- At der bliver udviklet en national strategi for udvikling af digital læring og fjernundervisning. 

Evaluering dokumenterer problemerne

Problemerne med tilmeldingssystemet er senest også dokumenteret i en ny stor kvalitativ evaluering af netop EfterUddannelse.dk. Evalueringen er foretaget af Advice Digital, for STIL (det tidligere UNI-C). Der er ligeledes udarbejdet en kvantitativ undersøgelse, der forventes offentliggjort snarest. Danske Erhvervsskoler har siddet med i følgegruppen bag evalueringen.

Download rapporten bag Danske Erhvervsskolers undersøgelse.

Download STIL’s evaluering udarbejdet af Advice Digital

  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K