Del

Danske Erhvervsskoler – Lederne anbefaler:

På baggrund af Danske Erhvervsskolers undersøgelse på erhvervsskolerne, anbefaler Danske Erhvervsskoler - Lederne en række supplerende tiltag til vækstpakken: 

  • Forbedring af EfterUddannelse.dk skal sikre et tilmeldings- og ansøgningssystem, der er brugervenligt for alle virksomheder og interessenter.
  • Tilmelding og ansøgning på efteruddannelse.dk skal suppleres med støttefunktioner, så virksomhederne kan få hjælp og vejledning på skolerne. Støttefunktionen skal også være del af et image – og afbureaukratiserings initiativ om AMU.
  • De midlertidige initiativer i vækstpakken skal erstattes af langsigtede mål og løsninger nu, som skaber de afgørende ændringer for virksomhedernes efterspørgsel og grundlægger en robust AMU økonomi.
  • Der skal udarbejdes en samlet strategi for digital læring og fjernundervisning i AMU, så der er fælles retning for udviklingen og fælles platforme fremfor enkeltstående og ikke koordinerede initiativer.
  • Sammen med vækstpakkens initiativer skal der udvises tillid til erhvervsskolerne, så initiativerne om fleksibilitet reelt får en mulighed og ikke hindres af forrang til tilsyn.

 

 

  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K