Del

Initiativer i Vækstpakken

I regeringens vækstpakke er der afsat en pulje på 1 milliard kr. fra 2014-17 til mere og bedre voksen- og efteruddannelse for at løfte kompetenceniveauet i arbejdsstyrken og understøtte udvikling og fastholdelse af arbejdspladser i Danmark.

Initiativerne på erhvervsrettet VEU i årene 2014 – 2020 er:

 • Midlertidig takstforhøjelse
 • Styringseftersyn, herunder taksteftersyn
 • EfterUddannelse.dk forbedres (også kaldet VEU-portalen)
 • Styrkelse af voksenvejledning
 • Midlertidig takstforhøjelse til virksomhedsforlagt undervisning
 • Midlertidig takstforhøjelse ved udbud af AMU på alle tidspunkter
 • Midlertidig nedsættelse af deltagerbetaling for tekniske og merkantile kurser
 • Pulje til udvikling af digital læring og styrkelse af lærerkompetencer til digital læring
 • Øget brug af standardmerit og RKV i EUV
 • Styrkelse af min kompetencemappe
 • Fuld deltagerbetaling for personer med en forældet uddannelse fjernes midlertidigt
 • Ingen deltagerbetaling på AMU-dansk og matematik i kombination med et andet AMU-kursus
 • Endvidere er der afsat midler til systemtilpasning og tilsyn.

Der er afsat 27 mio. kr. til udmøntning i 2014. Der er afsat yderligere 9 mio. kr. til udmøntning i 2015, altså i alt 36 mio. kr. årligt til de midlertidige takstforhøjelser i 2015-17.

Download Undervisningsministeriets oversigt over fordelingen af ressourcer for de enkelte initiativer i perioden.

 • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
 • Ny Vestergade 17, 2. sal
 • 1471 København K