Del

VEU-konference til februar

Sæt kryds i kalenderen. Danske Erhvervsskoler afholder VEU-konference den 26. februar i Odense. Målet er blandt andet at diskutere: Hvordan kan erhvervsskolerne bedst muligt bidrage til kompetenceudviklingen på arbejdsmarkedet i lyset af de aktuelle reformer? Hvordan skaber vi attraktive efteruddannelsesmuligheder for beskæftigede og ledige? Og sidst, men ikke mindst, at debattere, hvordan de nye reformer kan bygge bro mellem arbejdsmarkeds- og erhvervsuddannelserne.

Mulighed for tilmelding følger efter nytår på www.danskeerhvervsskoler.dk.

  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K