Del

VOXPOP: Der er brug for handling nu

Den dalende AMU-aktivitet og problemerne med tilmeldingssystemet EfterUddannelse.dk er tæt forbundet, og derfor bør problemerne med sitet løses her og nu. Det mener repræsentanter for både arbejdsmarkedets parter, erhvervsskolerne og fra Christiansborg.

Lone Folmer Berthelsen, erhvervsuddannelseschef i DI: EfterUddannelse.dk skal forenkles

- Vi er meget tilfredse med, at den nye undersøgelse fra STIL dokumenterer problemerne med efteruddannelse.dk. Undersøgelsens resultater stemmer overens med den dialog, vi har haft med vores medlemmer de seneste år. Problemerne med sitet er ikke kun af teknisk karakter, men skyldes også et meget komplekst regel- og lovgrundlag, som man har prøvet at overføre til systemet. Det gør EfterUdannelse.dk meget tidskrævende og vanskeligt at anvende for virksomhederne. I DI arbejder vi derfor på forenkling, både af regelgrundlaget og af sitet.

- Og så ønsker vi en plan B, der træder i kraft, når systemet bryder helt ned, som mange virksomheder har oplevet de seneste uger. Det kan jo ikke være rigtigt, at man ikke kan tilmelde sig efteruddannelse pga. tekniske vanskeligheder i et tilmeldingssystem, siger Lone Folmer Berthelsen.

Per Påskesen, forbundssekretær i Dansk Metal og formand for DE-B: De små skal have mere hjælp

- Dansk Metal deler skolernes bekymring. Vi oplever også, at særligt de små og mellemstore virksomheder har problemer med tilmeldingerne. Derfor bakker vi fuldt og helt op om en fremrykning af forbedringerne af EfterUddannelse.dk. - Ikke alene for virksomhederne og deres medarbejderes skyld, men også for skolernes, så de kan servicere virksomhederne og deres kursister ordentligt, siger Per Påskesen.

Ann B. Poulsen, chefkonsulent i DA: Vi skal have en beredskabsplan – her og nu

- Overordnet er DA tilhænger af fornuftige digitale løsninger, der sparer tid for virksomhederne. Sitet er ikke kun et tilmeldingssystem til AMU. Man skal huske, at det er obligatorisk for virksomhederne at tilmelde deres medarbejdere til efteruddannelse via EfterUddannelse.dk og ikke mindst søge VEU-godtgørelse, der er arbejdsgivernes egne penge. Der er ingen alternativer.

DA ønsker, at systemet er enkelt, og at blandt andet tilmelding og ansøgning af VEU-godtgørelse kan foregå i én og samme arbejdsgang. - Og så skal der hurtigst muligt etableres en beredskabsplan, der træder i kraft, når systemet ikke er tilgængeligt. Det er der blevet nikket til i Undervisningsministeriet, og det ser vi frem til, bliver effektueret
- Vi ønsker, at beredskabsplanen gør det muligt for virksomhederne at tilmelde sig direkte på skolerne, ligesom man skal kunne få ”amnesti” for 4-ugers reglen i forhold til, at virksomhederne kan søge VEU-godtgørelse, siger Ann B. Poulsen.

Peter Juel Jensen, medlem af folketinget (V): Rejser spørgsmålet for ministeren

- Vi har en enestående chance her og nu for at få VEU-milliarden i spil. Vi har lavkonjunktur, og virksomhederne vil gerne sende deres medarbejdere på kursus, og så skal det selvfølgelig være muligt. Det skal ikke bremses af et tilmeldingssystem, der ikke fungerer. Vi må have forbedringerne af EterUddannelse.dk fremrykket hurtigst muligt. Det skal være hurtigt og effektivt.
 - Jeg rejser spørgsmålet over for ministeren allerede i morgen, siger Peter Juel Jensen.

  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K