Del

10. klasse på Learnmark = flere EUD elever

Step 10, som 10. klasse hedder på Learnmark i Horsens, er win-win både for elever, for skole og for lærerne.

På Learnmark i Horsens har man udbudt 10. klasse i fire år under navnet Step 10. Og det har man tænkt sig at blive ved med. 10. klasse på erhvervsskolen er en succes for alle parter. Eleverne er glade for at gå der og elevtallet er stigende. Overgangstallene generelt er flotte, og søgningen til erhvervsuddannelserne direkte fra 10. klasse stigende år for år. 34,5 % af eleverne fra 10. klasse i 2013-14 gik direkte videre på en EUD. Og i år forventes det tal at blive endnu højere.

-Vi er meget tilfredse med at have 10. klasser her på Learnmark. Vi skaber gode målbare resultater, og kun meget få elever kommer ikke direkte videre på en erhvervs- eller gymnasieuddannelse. Vi har en målsætning om, at ingen fra Step 10 skal starte på en uddannelse, som de ikke har prøvet i løbet af 10. klasse. Dette giver afklarethed og tryghed i overgangen hos den enkelte elev og forebygger frafald, fortæller Morten Hougaard, der er uddannelsesleder af Step 10 på Learnmark.

Inspirerende ungemiljø

Step 10 har sit eget område på Learnmark, hvor kun eleverne i 10. klasse hører til. Men de deler kantine fodboldborde og fællesarealer med HHX og HTX, hvilket er med til at skabe et særligt ungemiljø, og det kan 10. klasse eleverne godt lide. - Det er fedt at gå her. Her er ingen mindre elever som i folkeskolen og et helt andet miljø. Man føler ligesom, man er kommet videre. Heroppe fokuserer lærerne på, at vi selv skal tage ansvar og selv blive klar til at finde ud af, hvad man vil, siger Megan Lærke Beierholm, 16 år og elev i 10. klasse på erhvervslinjen.

Lærerne bruger hinanden

Kasper Tikøb er uddannet folkeskolelærer og underviser på erhvervslinjen. Han har de seneste to år undervist på Step 10. Det har han lært meget af.

- Det har været en øjenåbner for mig at begynde at undervise her. Jeg kan godt lide, at vi har mulighed for at tilpasse undervisningen til den enkelte elev, det giver god mening, og så har jeg lært utrolig meget om mulighederne i erhvervsuddannelserne. Her er i bogstaveligste forstand meget kort afstand til de andre uddannelser og deres lærere. EUD lærerne og gymnasielærerne er mine nye kolleger, det skaber rigtig mange muligheder. Hvis jeg fx har en 10. klasse elev, der er kørt lidt fast, kan jeg hive fat i en faglærer og lave en aftale omkring eleven, så pågældende fx kan komme i brobygning, eller komme nogle timer med ud og følge undervisningen på et værksted. Det er meget konstruktivt for alle parter, og vi øver os hele tiden på at blive endnu bedre, fortæller Kasper Tikøb.

Fremtidens Step 10

Fremadrettet vil Learnmark gerne udvikle og målrette deres 10. klasse tilbud endnu mere, end det er muligt i dag. - Vi drømmer om at få mulighed for at tone og målrette vores fag endnu mere end loven muliggør i dag. Fx ville vi gerne, på vores kommende EUD10, kunne gøre matematikken endnu mere konkret og tilbyde 100 % ren håndværkermatematik til udvalgte elevgrupper, siger Morten Hougaard.

 

Fakta om Step 10 på Learnmark:

- Learnmark har fuld driftsoverenskomst med Horsens Kommune. Det betyder, at Learnmark står for kommunens samlede 10. klasse tilbud.

- I dette skoleår tilbyder Step 10 en gymnasielinje målrettet de elever, der ønsker at gå videre på en gymnasieuddannelse, en erhvervslinje, der er mere praktisk orienteret og målrettet de elever, der ønsker at komme videre på en erhvervsuddannelse. Og en turbo 10, der i løbet af bare et halvt år gør eleverne klar til at begynde på en erhvervsuddannelse. Til næste år afløses erhvervslinjen af EUD10.

- I år har Step 10 205 elever, og omkring 15 lærere er tilknyttet 10. klasserne.

- Alle step 10 elever er i individuel brobygning og på ”GYM-crawl” på alle gymnasieuddannelser i løbet af 10. klasse.

- Forud for at en elev begynder på Step 10 på Learnmark deltager både elev og forældre i en samtale, hvor der fastlægges en elevplan.

  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K