Del

Erhvervsskolerne klar med nyt 10. klasse tilbud

En ny rundspørge blandt erhvervsskolerne viser, at 34 ud af 67 skoler tilbyder EUD10 efter sommerferien.

Danske Erhvervsskoler har netop kortlagt erhvervsskolernes involvering i at tilbyde 10. klasse. Rundspørgen viser, at flere og flere erhvervsskoler tilbyder 10. klasse. 15 erhvervsskoler forventer ligefrem at have tegnet fuld driftsoverenskomst med deres kommune pr. 1. august. Det vil sige, at erhvervsskolen overtager det fulde udbud af kommunens 10. klasse tilbud. Derudover viser rundspørgen, at erhvervsskolerne har gode resultater med at køre 10. klasse.

EUD10 på erhvervsskolerne

En række erhvervsskoler har allerede gennem en årrække tilbudt forskellige former for 10. klasse. Men EUD10 er et nyt 10. klasse tilbud, der følger med den nye EUD-reform. Målet med EUD10 er klart. EUD10 skal forberede eleverne til erhvervsuddannelserne og gøre dem klar til at opfylde adgangskravene. Målgruppen er de elever, der er motiveret for en erhvervsuddannelse, men ikke opfylder adgangskravene, samt de elever, der er usikre på, om en erhvervsuddannelse er det rette valg. I Danske Erhvervsskoler er man glade for, at rundt regnet halvdelen af alle erhvervsskoler melder klar til at tilbyde EUD10.

- Jeg er meget tilfreds med, at så mange erhvervsskoler er klar til at tilbyde EUD10. EUD10 er en vigtig del af målsætningen om at styrke overgangen mellem grundskole og de erhvervsrettede uddannelser. Et mål i EUD-reformen er jo at få flere elever til at vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse. Det tror jeg, EUD10 helt konkret vil hjælpe med til, siger Per Påskesen, formand for Danske Erhvervsskoler-Bestyrelserne.

Erhvervsskolerne har gode erfaringer med 10. klasse

Danske Erhvervsskolers rundspørge viser, at en række af de erhvervsskoler, der allerede nu tilbyder 10. klasse har gjort sig gode erfaringer.

- 28,6 % af skolerne melder tilbage, at de har fået flere ansøgere til EUD fra elever direkte fra 10. klasse.

- 48,6 % siger, at de oplever, at eleverne er mere afklarede, når de har gået i 10. klasse.

- 20 % oplever mindre frafald blandt de elever, der har gået i 10. klasse.

- 48 % siger, de har opnået større kendskab til kommende elever.

De gode erfaringer styrker Danske Erhvervsskolers holdning til, at flest mulige erhvervsskoler fremadrettet bør styrke samarbejdet med kommunerne og udbyde 10. klasse – gerne med fuld driftsoverenskomst.

  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K