Del

Fakta om 10. klasse på erhvervsskolerne

EUD10

EUD10 er nyt 10. klasse tilbud, der er en del af den nye EUD-reform. EUD10 er et kommunalt ansvar, og alle kommuner har pligt til at tilbyde EUD10. EUD10 er alene kommunalt finansieret, bortset fra de 6 ugers obligatoriske brobygning, hvortil der er taxameterafhængigt taxametertilskud til ungdomsuddannelsesinstitutionerne, hvilket er finansieret af staten. Læs mere i UVM’s orientering om EUD10 her 

20/20 modellen

20/20 modellen, der kombinerer 10. klasse og 1. del af erhvervsuddannelsernes grundforløb er kommunalt finansieret i de 20 uger (svarende til 420 undervisningstimer), der vedrører 10. klasse, - bortset fra perioderne med brobygning, som i alt kan vare op til 5 uger, (105 undervisningstimer), hvoraf 1 uge, svarende til 21 timer er obligatorisk. Brobygningen er fortsat finansieret gennem aktivitetsafhængige taxametertilskud. Grundforløbet er finansieret ved statstaxameter til erhvervsuddannelsens grundforløb (20 uger).

Generelt:
10. klasse på institutioner, der udbyder erhvervsuddannelse

Med virkning fra den 1. august 2010 blev folkeskoleloven ændret, så institutioner, der udbyder erhvervsuddannelser, også kan tilbyde 10. klasse undervisning efter overenskomst med en kommunalbestyrelse. 10. klasser på disse institutioner finansieres af kommunen, bortset fra de perioder, hvor eleven er i brobygning. Se bekendtgørelse nr. 906 af 9. juli 2010 om overenskomst mellem en kommunalbestyrelse og en institution, der udbyder erhvervsuddannelse.

  • Danske Erhvervsskoler og –Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K