Del

Bestyrelsen så muligheder i 10. klasse

Interview med Hans A. Sørensen, formand for bestyrelsen på Learnmark Horsens:

Hans A. Sørensen er formand for bestyrelsen på Learnmark Horsens. Det blev han i forbindelse med fusionen mellem Business College Horsens, VIA Erhvervsuddannelser, HTX og VIA Erhverv, der ved årsskiftet 2011 resulterede i den store erhvervsskole Learnmark Horsens. Hans A. Sørensen fortæller her om etableringen af 10. klasse på Learnmark, der umiddelbart fulgte efter:

- Det var en meget omskiftelig periode i 2011. Og vi var knapt landet oven på fusionen, da vi fik en henvendelse fra Horsens Kommune, hvor man spurgte, om vi kunne etablere 10. klasse på Learnmark. Timingen var ikke optimal for os, for vi havde hænderne fulde, men vores bestyrelse har fra første færd været meget ambitiøs, så vi gik alligevel straks i gang med at se på mulighederne.

Knasterne

En af knasterne var bestyrelsens egne kvalitetskrav til faciliteter, og ønsket om fortsat at have et godt forhold til de andre gymnasier i byen.

- Vi nåede hurtigt til enighed om i bestyrelsen, at 10. klasse på Learnmark ville være en rigtig god og spændende mulighed. Men nogle bestyrelsesmedlemmer var bekymrede for, om vi kunne leve op til vores egne kvalitetskrav i forhold til faciliteter, siger Hans A. Sørensen.

Skolen havde på det tidspunkt ikke adgang til hverken fysiklokale eller idrætsfaciliteter. - Men det fik vi adgang til at låne andre steder, da vi først gik i gang, og siden har vi jo bygget meget ud. Så nu har vi alle faciliteter til vores rådighed, fortæller Hans A. Sørensen.

Forholdet til de andre ungdomsuddannelsesinstitutioner var en reel bekymring. Flere i bestyrelsen frygtede, at de omkringliggende gymnasier ville opfatte det som om, Learnmark var på strandhugst blandt 10. klasse eleverne og bare ville ”rage” elever til sig.

Sammen med vores direktør brugte vi lang tid på at afmystificere 10. klasse projektet. Det gjorde vi ved hele tiden at være i tæt dialog med de andre gymnasier. Og faktum er jo også, at Step 10 (red. som 10. klasse hedder på Learnmark), leverer flere elever til de omkringliggende gymnasier end til vores ”egne” ungdomsuddannelser.

Fuld driftsoverenskomst med kommunen

Horsens Kommune ønskede, at Learnmark Horsens skulle varetage hele 10. klasse tilbuddet i kommunen,hvilket betød, at skole og kommune tegnede det, man kalder en fuld driftsovernskomst. Siden har man indgået samarbejde med både Hedensted Kommune og Skanderborg Kommune, så Learnmark har nu også 10. klasse elever fra de omkringliggende kommuner.

-Det var ikke helt uden sværdslag at forhandle aftalen på plads med kommunen. Vi har et godt samarbejde med Horsens Kommune, som har et stort fokus på uddannelse, men det har været udfordrende undervejs især ift. økonomi og administration. Der har vi forhandlet en del, fortæller Hans A. Sørensen.

  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K