Del

10. klasse skaber bånd mellem folkeskole og erhvervsuddannelse

Relationen til folkeskolen er vigtig for rekrutteringen til erhvervsuddannelserne. 10. klasse er en god måde at nå folkeskoleeleverne og gøre skridtet til ungdomsuddannelse lettere, lyder det fra både København Nord og EUC Nordvestsjælland.

Det er kontakten til folkeskolen og folkeskoleeleverne, der gør det interessant for København Nord at drive 10. klasse for Hillerød Kommune.

- Det er sjovt at blive en del af folkeskolen, og det er en måde at blive kendt i den verden. Vi gør meget for, at folkeskoleeleverne skal blive opmærksomme på, at vi har noget interessant hos os, fortæller uddannelseschef Conni Vang Jensen om baggrunden for, at skolen i august 2013 fik sin første 10. klasse.

Mellemstep til uddannelse

EUC Nordvestsjælland har drevet 10. klasse Erhverv for Odsherred Kommune siden 2011. Her begynder eleverne først med et halvt år i Asnæs, hvor de får undervisning i folkeskolefag 4 dage om ugen og i værkstedsfag 1 dag om ugen.

Vejen fra for eksempel Sjællands Odde til Holbæk kan være lang for særligt unge fra mindre ressourcestærke familier, og da Odsherred Kommune gerne vil øge uddannelsesfrekvensen, var det oplagt at konstruere denne totrinsløsning.

- Ideen var at lave et mellemstep til erhvervsuddannelserne i Asnæs. Her kommer en lærer fra EUC Nordvestsjælland og underviser i værkstedsfag 1 dag om ugen, og det giver dem en relation, som gør det lettere for dem at begynde på vores skole, fortæller uddannelsesleder Helle Rostgaard Sonne fra EUC Nordvestsjælland.

I foråret får eleverne undervisning på erhvervsskolen 3 dage om ugen, og de har mulighed for at afslutte året med både en 10. klasses afgangseksamen og et bestået grundforløb.

Flere klasser efter reform

Overgangen fra 10. klasse til erhvervsuddannelse er god på begge skoler. Både København Nord og EUC Nordvestsjælland har driftsansvaret for deres 10. klasser og har et fint samarbejde med både kommunen og de øvrige overbygningsskoler. Efter sommerferien er begge skoler klar med endnu flere 10. klasser.

- Vi udvider med 10. klasser både i Frederikssund og Lyngby, og så får vi formentlig en aftale med Hillerød Kommune om at udbyde EUD10, fortæller Conni Vang Jensen, der mener, at 10. klasse fremover kan ruste eleverne til de nye vilkår med reformen.

Fremover skal detaileleverne tidligere i praktik, og Conni Vang Jensen vil derfor anbefale dem at tage 10. klasse for at få det ekstra halve eller hele år at modnes i.

I Holbæk vil de efter sommerferien tilbyde både en 10. klasse med mulighed for grundforløb og en EUD10, hvor eleverne snuser til de forskellige erhvervsuddannelser. EUC Nordvestsjælland har som noget nyt også indgået en aftale med Kalundborgs og Holbæks 10. klasse centre om EUD10.

  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K