Del

Forventningsafstemning skaber trivsel

Afstemning af forventninger er alfa og omega, når eud-eleverne bydes velkommen på Hansenberg i Kolding. Og det sker allerede før, eleverne begynder på skolen.

På Hansenberg i Kolding er der fokus på elevernes trivsel, både før, under og efter grundforløb 1 og 2. Det skaber tryghed, hvilket er en forudsætning for at blive klar til læring.

- Vi ser på trivsel som en proces, der begynder, allerede før eleverne har deres første skoledag. Inden skolestart har vi en samtale med eleverne, hvor vi har en snak blandt andet om deres studievalg, om det er det rigtige valg, og om hvilke forventninger og krav de vil blive mødt med, når de begynder på skolen, fortæller Lotte Møller Jensen, der er vejleder på Hansenberg.

Derudover inviteres alle kommende elever og forældre til et fælles infomøde, hvor de får indblik i uddannelsen og en del praktisk information, de møder deres kommende lærere og de andre nye elever.

- Det er klart vores indtryk, at disse møder skaber tryghed hos den enkelte. Eleverne ved præcis, hvilke forventninger der er til dem, og gør det lettere at møde op den første skoledag. Det kan ellers være meget skræmmende for nogle elever, siger Lotte Møller Jensen.

Livline

Ved den første samtale hos vejlederne opfordres alle elever til selv at etablere en livline. En livline er en person i elevens eget netværk, fx forældre, en onkel, en kammerat eller en mentor, som opfordres til at følge med i elevens uddannelsesforløb og bakke op, når eleven møder udfordringer eller løber ind i egentlige vanskeligheder.

- ”Livlinen” inviteres også med på det første infomøde, og vi opfordrer alle livliner til at følge eleven tæt gennem uddannelsen, siger Lotte Møller Jensen.

Lærerne er elevernes tætte relation

Efter introforløb og hyttetur bliver det hverdag, og når eleverne først er kommet rigtigt i gang, er det lærerne, der er elevernes tætte kontakt, og lærerne, der skal råbe vagt i gevær, hvis de oplever, at en elev mistrives.

- Vi er en stor institution, og det er lærerne, der har den tætte daglige kontakt med eleverne. Derfor har vi de seneste år gjort meget ud af at klæde lærerne på til at spotte mistrivsel og handle på det, hvis en elev har brug for hjælp, fortæller Lotte Møller Jensen.

Når den nye eud-reform træder i kraft til august, forventer Hansenberg mere homogene elevgrupper, men hvorvidt det skaber større trivsel, tør de ikke gætte på.

- De nye adgangskrav gør, at vi forventer at optage en mere homogen elevgruppe på grundforløb 1 efter sommerferien. Det håber vi, vil skabe endnu bedre trivsel, men det er aldrig til at vide – nogen gange har vi oplevet, at netop elever med meget blandet baggrund har kunnet supplere og hjælpe hinanden rigtig meget, men nu må vi se, siger Lotte Møller Jensen.

  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K