Del

Hvordan øger vi elevtrivslen?

Et af målene i den nye eud-reform er at styrke elevtrivslen på erhvervsskolerne.

Aktuelt viser undersøgelser, at et stigende antal unge mistrives, mere nu end de gjorde for 10-20 år siden. I samme periode er der sket store forandringer blandt andet i uddannelsessystemet.

En række erhvervsskoler har derfor allerede fokus på, hvordan man kan øge trivsel og robusthed hos eleverne. Men hvad er det konkret, skolerne bør arbejde med for at øge trivslen?

Trivslen ligger i undervisningen

Lars Kunov, direktør i Danske Erhvervsskoler, opfordrer skolerne til at tage fat omkring kerneydelsen – selve undervisningen – og sikre, at eleverne trives med at modtage læring.

- Personligt tror jeg, trivsel handler om, hvordan den enkelte elev oplever selve undervisningssituationen. At den giver mening, at der stilles passende krav, og at målene med undervisningen står lysende klart for eleven. Det er vigtigere end arkitektegnede bænke og spritnye fællesarealer. Det er klart, at de fysiske rammer betyder noget, men jeg er overbevist om, at trivsel skabes ved, at den enkelte elev oplever glæde og mening i læringssituationen, siger Lars Kunov.

Pædagogisk ledelse

De seneste år har der været fokus på kompetenceudvikling fx i forhold til pædagogisk ledelse på erhvervsskolerne. Det er et af de værktøjer, der kan være med til at højne trivslen. - Kompetenceudvikling af lærere og ledere vil uden tvivl være medvirkende til at skabe bedre trivsel på erhvervsskolerne. Trivsel og tryghed blandt eleverne handler meget om, hvor dygtige og præcise ledelse og lærere er til at kommunikere og sætte klare og tydelige mål - og så naturligvis et højt fagligt niveau i undervisningen, siger Lars Kunov.

Vekseluddannelser

Ser man samlet på eud-uddannelserne, er det væsentligt at huske, at det er tale om vekseluddannelser. Det vil sige, at eleverne ikke kun uddannes og skal trives på erhvervsskolerne, men også ude i virksomhederne og i skolepraktikcentrene. - Det er vigtigt, at det ikke kun er skolerne, der har fokus på elevtrivsel. Skal vi lykkes med at højne trivslen, må det være alle interessenter omkring eleverne, der tager ansvar og hele tiden er opmærksomme på, hvorvidt eleverne trives og udfordres på passende niveau, siger Lars Kunov.

Tryghed i hverdagen

Helt grundlæggende handler trivsel også om, at man som elev føler sig fysisk og psykisk tryg i skolen og på sit praktiksted. - Fysisk og mental tryghed er grundlæggende forudsætninger for, at man føler sig godt tilpas og kan modtage læring, fortæller Lars Kunov. Danske Erhvervsskoler – Bestyrelserne har derfor for nyligt besluttet, at tryghed og sikkerhed i undervisningsmiljøerne, skal være et af foreningens indsatsområder i det kommende års arbejde. 

  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K