Del

Eleverne skal kunne udholde noget

Randers Social- og Sundhedsskole arbejder med robusthedsbegrebet som en af måderne til at skabe bedre trivsel blandt eleverne.

 - Selvom tingene er svære derhjemme, så skal eleverne lære at kunne udholde det og udelukke det, så de kan koncentrere sig om undervisningen, forklarer Jannie Sølvstrøm Jensen, der er mentor på Randers Social- og Sundhedsskole.

- De skal også kunne tåle, at vi skal arbejde med noget bestemt i timerne, selvom det ikke lige passer dem.

Social- og Sundhedsskolen arbejder over en bred pallette med at forbedre undervisningsmiljøet på skolen og trivslen blandt eleverne, og det at få eleverne til at kunne udholde svære tider uden at droppe ud af uddannelsen er en af tilgangene til indsatsen.

Hjælp til selvhjælp

Randers Social- og Sundhedsskole har haft fokus på elevtrivslen de seneste 7-8 år. I den tid er tilgangen til trivselsarbejdet gået fra at være meget en til en samtale til at være baseret på hjælp til selvhjælp i mindre grupper af elever. Dels var de mange samtaler meget ressourcekrævende, og dels havde de ikke den ønskede effekt.

- Samtalerne rykkede ikke så meget, fordi det meget blev til, at eleverne læssede deres problemer af og forventede, at nogen andre ordnede det for dem. Nu bliver eleverne med for meget fravær pålagt at indgå i gruppearbejde, der skal give dem en forståelse for, hvad de selv kan gøre, fortæller Jannie Sølvstrøm Jensen og forklarer, at det for eksempel kan handle om, at eleverne lærer, hvordan de skal planlægge deres fritid, så de ikke spiller computerspil med vennerne hele natten.

Reformen fordrer systematik

Trivselsarbejdet på Randers Social- og Sundhedsskole omfatter også et eftermiddagstilbud for piger på grundforløbet, der mangler netværk. Der er it-cafe, studiecafe og grupper for elever med eksamens- og præstationsangst, og så arbejder alle klasser med normer for godt kammeratskab.

- Vi taler med dem om, hvordan man skal behandle hinanden i klassen og på trin 2 (uddannelsen til social- og sundhedsassistent red.) er der et fast teammøde hver fredag, hvor man taler om, hvordan det går, og om der er noget, man skal have ændret, siger Jannie Sølvstrøm Jensen.

Det er svært at sige præcist, hvilken effekt trivsels- og robusthedsindsatsten har haft på skolen. I løbet af årene er elevgruppen blevet mere svag, men alligevel er frafaldet og trivselsniveauet stabilt. Faktisk faldt frafaldet på grundforløbet fra 23,3 procent i 2013 til 19,6 procent i 2014.

I forbindelse med eud-reformens fokus på trivsel vil Randers Social- og Sundhedsskole i højere grad systematisere trivselsarbejdet og udarbejde faste handleplaner - for eksempel for håndtering af mistrivsel i en klasse.

  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K