Del

Robuste elever lærer bedre

Robuste fællesskaber skaber tryghed og fremmer indlæring og trivsel blandt elever. Og den gode nyhed er, at robusthed kan trænes både i fællesskaber og af den enkelte.

Overlæge Poul Lundgaard Bak forsker i robusthed både på det individuelle plan og i, hvordan man øger robustheden i fællesskaber, fx i en klasse eller et team på en arbejdsplads. Den viden kan uddannelsesinstitutioner have god gavn af, og derfor var Poul Lundgaard Bak en af oplægsholderne på Danske Erhvervsskolers nyligt afholdte årsmøde i Nyborg.

- Robusthed handler for det enkelte menneske basalt set om at blive god til at klare tilværelsens udfordringer, stort som småt og ruste sig til at få det gode liv. Robuste fællesskaber i undervisningssammenhæng handler om at skabe trygge rammer, fx i en klasse – for trygge rammer skaber rum for læring og udvikling, siger Poul Lundgaard Bak.

Konkret viser scanningsbilleder af den menneskelige hjerne, at vi bliver dårligere til at modtage læring, når vi er bange og usikre eller måske ligefrem befinder os i en mental ”kampsituation”. Og da uddannelsesinstitutioners kerneydelse som bekendt er at levere undervisning, er det nyttig viden. Derfor skal undervisning foregå i trygge rammer. Dertil kommer, at alle elever skal udfordres på passende fagligt niveau.

Hvordan øger man robusthed?

- Man øger sin robusthed ved at øve sig, fortæller Poul Lundgaard Bak.

Det handler om at blive bevidst om, hvordan vores tanker, følelser fungerer – altså, hvordan fungerer vores hjerner. Det er enkel, konkret viden, og når man har den, kan man gå i gang med at øve sig.

På hjemmesiden www.robusthed.dk er der en række enkle træningsøvelser, som er lige til at gå til.

- Vores forskning viser, at alle mennesker i alle aldre kan have gavn af at træne robusthed, siger Poul Lundgaard Bak.

Gennem træning bliver vi bedre til at håndtere livet – særligt når det er svært. 

Hvad kendetegner et robust fællesskab?

Vi påvirkes alle af de fællesskaber, vi agerer i. Og skal man lære, er det særligt hensigtsmæssigt at befinde sig i et robust og trygt fællesskab, da det fremmer læring. Et robust fællesskab, som for eksempel kunne være en klasse, er kendetegnet ved følgende:

• Fysisk og psykisk tryghed og sikkerhed – så man er i stand til at tænke sig om og ikke befinder sig i mere eller mindre konstant alarmberedskab (læs om Tænkehjernen og Hjernens 112 på www.robusthed.dk)

• Ytringsfrihed og åbenhed – så vi ikke risikerer at rende rundt med alt for snævre verdensbilleder.

• Gode måder at håndtere uenigheder og konflikter på.

• En høj grad af tolerance – forskellighed ses som en styrke og ikke som noget farligt eller mærkeligt.

- Alle skoler og undervisningsinstitutioner vil have gavn af at arbejde med at styrke og skabe robuste fællesskaber, det vil ganske enkelt højne indlæringen, siger Poul Lundgaard Bak.

----------------------------------------------------- 

FAKTA: Bliv instruktør i robusthed

Poul Lundgaard Bak og hans team er i gang med at udvikle en kursusrække, der skal uddanne robustheds-instruktører. Ideen er, at instruktørerne skal kunne instruere i, hvordan man kan arbejde med robusthed i kommuner på skoler og på arbejdspladser. Kurserne forventes at blive udbudt fra foråret 2016. Følg med på www.robusthed.dk 

FAKTA: Robusthed kan trænes

Robusthedsforskningens mål er at udbrede viden om, hvordan vi fungerer som mennesker, og hvordan vores hjerner fungerer. Med den viden, kan vi alle arbejde med at øge robusthed både hos os selv og hos andre. Det er enkel viden, og der kræves ikke stor psykologisk indsigt at gå i gang. -Det eneste der kræves er, at man holder hovedet koldt hjertet varmt. Det har stor betydning for, hvordan man skaber et fundament for læring og trivsel, siger Poul Lundgaard Bak.

Få konkrete forslag til aktiviteter der øger robusthed på www.robusthed.dk

I nedenstående Links til tre korte videointerviews forklarer Poul Lundgaard Bak med egne ord forklarer, hvad robusthed er, og hvordan vi kan arbejde med at blive mere robuste.

Se video-interviews med Poul Lundgaard Bak - (varer ca tre minutter hver)

Video 1 (præsentation af robusthedsbegrebet)
Video 2 (tænkehjerne og 112- hjernen)
Video 3 ( kompleksiteten i verden kræver robusthed)

Tænkehjernen og Hjernens 112

  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K