Del

Erhvervsskolerne har stort fokus på introforløb

Erhvervsskolerne byder disse dage velkommen til de nye elever, der som de første skal uddannes efter den nye eud-reform. Eleverne mødes med nye former for introforløb med fokus på relationer og trivsel.

En ny rundspørge foretaget af Danske Erhvervsskoler viser en klar tendens på erhvervsskolerne. 30 ud af 34 adspurgte erhvervsskoler skoler laver særlige velkomst- eller introforløb i år for de nye elever, der begynder på grundforløb 1 (GF1). Skolerne melder samstemmende tilbage, at målet er at skabe relationer og tryghed, at sikre at eleverne er læringsparate og forebygge frafald.

- Det er meget positivt at erfare, at så stor en procentdel af skolerne har særligt fokus på trivsel og introforløb i forbindelse med, at eudreformen træder i kraft. Det er primært unge, der kommer direkte fra folkeskolen, der starter på erhvervsskolernes GF1, og det er afgørende, at de unge bliver taget godt i mod og møder et spændende studiemiljø, siger af Lars Kunov, direktør i Danske Erhvervsskoler.

Fra fælles morgenmad til en uge på camp
Introforløbene er af meget forskellig karakter. På nogle skoler er de enkle og består fx af en fælles velkomst, en rundvisning på skolen og en fest. Andre steder består introforløbet af fire dages camp væk fra skolen med fokus på udvikling af personlige kompetencer.

På de merkantile grunduddannelser er man med den nye reform så presset på tid, at introforløbene faktisk er gjort kortere i år. Erhvervsskolerne melder tilbage, at det er en udfordring, men det har ikke nødvendigvis gjort skolerne mindre kreative i modtagelsen af eleverne.

Introtur til Ikea
På Frederikshavns Handelsskole er introforløbet bygget op omkring en Ikea-case. Eleverne bliver derigennem introduceret til nogle af de arbejdsprocesser, som indgår i en erhvervsfaglig uddannelse.

- Vi har bygget vores introforløb op med Ikea som virksomhedscase. Eleverne er delt ud i grupper fra dag ét og skal sammen løse en række opgaver for Ikea inden for fem forskellige erhvervsfaglige fag, fx skal de lave driftsbudgetter, analyse af reklamer og afsætningsopgaver. Undervejs udfordrer vi eleverne i grupperne med øvelser og lege, hvorigennem de lærer hinanden at kende, har fokus på samarbejde og skaber relationer, siger Louise Lundgreen, der er underviser på  Frederikshavn Handelsskole.

 

Den nye EUD-reform

Den nye EUD-reform trådte i kraft 1. august. Reformen skal kort fortalt sikre bedre kvalitet, mindre frafald, tiltrækning af flere elever og trivsel på og tillid til erhvervsuddannelserne. Eud-reformen har fire politiske mål:

1. Flere elever skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse (25 % i 2020    og 30 % i 2025).

2. Flere skal fuldføre er erhvervsuddannelse (mindst 60 % i 2020 og 67 % i 2025).

3. Erhvervsskolerne skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan.

4.Tilliden til og trivslen på erhvervsskolerne skal styrkes.

  • Danske Erhvervsskoler og –Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K