Del

Frafaldet på TEC halveret efter nyt introforløb

På blot 2 år er frafaldet halveret på TEC’s afdeling for el, automation og data, for de elever der har deltaget i skolens nye introforløb. Forløbet er udarbejdet i samarbejde med True North og består af en fire dage lang camp.

En indadvendt ung mand møder op på skolen. Han holder sig lidt i baggrunden og siger ikke så meget. Hans erfaringer har lært ham, at hvis man siger noget dumt, så bliver man grinet af, og man risikerer at bliver holdt uden for. På campen møder vi ham dér, hvor han er. Med mange små skridt og i trygge omgivelser oplever han, at det ikke er farligt at sætte sig selv i spil. Han oplever, at det er ok ikke at vide alt og samtidig se, at langt de fleste har det på samme måde. Sidst på campen beder han selv om at få ordet på talerstolen.

Sådan lyder en af elevfortællingerne fra introforløbet CampTEC. Forløbet består af fire dage, hvor elever og lærere tager væk fra skolen. Det giver eleverne mulighed for at indgå i et trygt rum med deres nye skolekammerater uden de dagligdags rutiner og eventuelle problemer. Selv deres iPhones bliver de bedt om at slukke. Og det virker. På 2 år er frafaldet på TEC’s afdeling for el, automation og data blevet halveret for de elever, der har deltaget i introforløbet, så der i dag kun er 12,5 procent ud af i alt 104 elever, der er faldet fra uden at have valgt en anden uddannelse.

Læringsparate elever
Målet med campen er motiverede, socialt stærke og læringsparate elever. Der bliver arbejdet med elevernes sociale kompetencer, kommunikation og mod til at træde ud af deres comfort zone. De får øvelser i personlig ledelse, og de bliver bedt om at tage stilling til spørgsmål som: Hvorfor er de her? Hvad vil de med deres liv, og hvad ønsker de at ændre? De bliver også bedt om at opstille konkrete og opnåelige mål for dem selv.

Ud over den personlige udvikling får de også nogle konkrete værktøjer. De laver fælles regler for det fremtidige klassemiljø, de lærer konflikthåndtering, det at være rollemodel, være fysisk aktiv som en del af læringssituationen, og de får kendskab til, hvordan de lærer bedst.

Efter campen
Det er fælles ansvar at sørge for, at der bliver fulgt op på forløbet fra campen, når eleverne er tilbage på skolen. Lærerne har derfor gennemgået True Norths program for kompetenceudvikling, og ledelsen sørger for at bakke op og lave løbende sparring med lærerne.

Til gengæld er udbyttet stort. En lærer fortæller, at hun har fået de samme tætte relationer til eleverne på fire dage, som det normalt tager hende flere måneder at opnå. Det samme gælder for relationerne mellem eleverne. En anden lærer fremhæver nogle af de andre fordele, der er for et hold, der har været på camp:

- Det er helt naturligt for eleverne at gå op til tavlen, at arbejde sammen og hjælpe hinanden. Vi har også fået et håndtegn for ro, så når jeg viser det - ja, så bliver der ro. Jeg behøver ikke at hæve stemmen. Vi bruger også musik. Når der skal ryddes op, sætter jeg et bestemt nummer på, og så behøver jeg ikke at sige noget. Eleverne bestemmer selv, hvornår arbejdsmusikken skal tændes, og da de har respekt for hinanden, er det helt problemfrit.

Artiklen er udlånt fra TEC og skrevet af uddannelseschef Kristian Stagis.

FAKTA

Tallene omfatter elever, der gennemførte CampTEC i august 2014. Frafaldet er opgjort den 1. marts 2015:

  • 104 elever gennemførte CampTEC
  • 15 elever (14,4%) valgte en anden uddannelse (motiveret omvalg)
  • 13 elever (12,5%) er faldet fra og har ikke valgt ny uddannelse

Tjek CampTEC´s introfilm her: FILM eller på TEC's youtubekanal.

  • Danske Erhvervsskoler og –Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K