Del

Gode introforløb kan gøre hele forskellen

True North har siden 2007 afholdt camps med fokus på personlig og faglig udvikling for teenagere. Nu udvikler de også camps og introforløb målrettet erhvervsskolerne. Lars Reedtz Kristensen, direktør for erhvervsskolesektoren for True North, fortæller her

Spørger man True North, handler gode introforløb om at gøre eleverne parate til uddannelsen. ved at styrke eleverne personligt og socialt, så de bedre kan håndtere den faglighed og de udfordringer de møder.

-I vores øjne er det langsigtede mål med et godt introforløb at styrke eleverne til at kunne gennemføre uddannelsen og derved forebygge frafald. Det gør vi blandt andet ved styrke elevernes tro på sig selv samt skabe gode relationer eleverne imellem og mellem elev og lærer. Når elever bliver bedre til at navigere i fællesskaber, bliver mere robuste og kan håndtere sig selv, skaber det større tryghed hos eleverne, og det er med til at gøre dem læringsparate, fortæller Lars Reedtz Kristensen.

Konkret lærer eleverne at knytte bånd gennem forskellige lege, rollespil, øvelser og teams. Derudover er et af de væsentlige mål at undervise eleverne i at tage personligt lederskab, tage ansvar for eget liv, sætte sig mål og gå efter dem.

Samarbejder med erhvervsskoler

Lars Reedz Kristensen har de seneste år samarbejdet omkring introforløb og camps sammen med en række erhvervsskoler blandt andet TEC, Celf, Sosu Fyn og IBC.

- Vi har virkelig gode erfaringer med at samarbejde med erhvervsskolerne og kan dokumentere fine resultater. Flere skoler har oplevet markant mindre frafald, efter forløbene er blevet introduceret på skolerne, siger Lars Reedz Kristensen. (Læs også artiklen fra TEC - link)

True North har en holistisk tilgang til opgaven med at klæde skolerne bedre på. Det vil sige, at de ikke ”bare” kommer forbi og leverer et koncept.

- Vi tror på helheden og tager helst fat om hele organisationen. Optimalt set skal man først arbejde med ledelsen, derefter give lærerne nye pædagogiske værktøjer og så til sidst lave forløb sammen med eleverne, siger Lars Reedz Kristensen.

- På TEC startede vi fx med træning af lærerne, hvor vi uddannede en række mentorer. Fokus lå på hvordan lærerne vha. nye pædagogiske redskaber kunne udvikle deres kompetencer inden for klasserumsledelse, og derefter gik vi gang med at udvikle introforløb sammen med lærerne.

Forløbet på TEC har været en stor succes, og intro-camps for de nye elever har resulteret i, at frafaldet er faldet fra 25 % til 12,5 %.

-Der er så meget potentiale i eleverne – vi skal bare lære at finde ind til det. Faglig læring er naturligvis vigtig, men det er mindst lige så vigtigt at arbejde med de unges personlige og sociale kompetencer. Og det kræver nogle gange, at vi tør tænke læring anderledes. Tør vi det, kan vi sagtens få uddannet en masse gode håndværkere i fremtiden, siger Lars Reedz Kristensen.

Hvad er True North

True North blev grundlagt i 2006 af Nicolai Moltke-Leth. Målet var at forbedre unges livkvalitet og livsduelighed. Da uddannelse er en effektiv vej til at skabe forandring, udviklede han True Norths første program: Camp True North. True North har sidenhen udviklet forskningsbaserede programmer for ledere, lærere og forældre. Læs meget mere på www.truenorth.dk

  • Danske Erhvervsskoler og –Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K