Del

Idræt, økologi og plads til ungdommelig energi

Med sensommerens nye hold på grundforløb 1 får Hotel- og Restaurantskolen i København over hundrede elever, der alle kommer direkte fra folkeskolen. Skolen byder de unge velkommen med idræt, sociale aktiviteter og et håb om, at de hurtigt vil føle sig vel

- Jo hurtigere eleverne føler sig godt tilpas og lander på Hotel- og Restaurantskolen, jo hurtigere kan vi komme i gang, siger uddannelsesleder Michael Dinesen og fortsætter:

- Det er en meget stor skole, og de nye elever på grundforløb 1 kommer fra folkeskolen, hvor de har været vant til at være de store. Vi skal sørge for, at de kommer til at føle sig trygge.

Relationer skal modvirke frafald

Fællesskab, faglighed og bevægelse er vigtige elementer i elevernes hverdag allerede fra første skoledag. Her skal alle 125 elever sammen på opgaveløb i den nærliggende park. Netop det at skabe relationer eleverne imellem og mellem elever og lærere er der særligt fokus på de første 14 dage.

- Det handler om at opbygge elevernes relation til skolen, fordi det er det, der skal mindske frafaldet. Vi tænker hele tiden på, hvordan vi gør det her, så eleverne har lyst til at komme her til os hver morgen og lære noget, fortæller Michael Dinesen og tilføjer, at frafaldet tidligere har været på mere end 25 procent på grundforløbet.  

Mere bevægelse og mere aktivitet

Med 10. klasse i huset har Hotel- og Restaurantskolen stor erfaring med folkeskoleelever, og med det særlige grundforløb for elever, der kommer direkte fra folkeskolen, så kan skolen gribe det relationsskabende arbejde og undervisningen langt mere målrettet an i forhold til det unge elev-segment.

- De kommer til at få mere bevægelse. Faktisk har vi taget skridtet fuldt ud og kaldt det idræt. Der vil i det hele taget være mere aktivitet og højere til loftet i forhold til de her unge, siger Michael Dinesen.

Skolen vil skabe særlige ungemiljøer på skolen, og der er ansat en elevcoach, der skal arrangere forskellige aktiviteter for eleverne uden for undervisningstiden. Det kan for eksempel være boldspil og et tilbud om at plukke ærter i skolens nyanlagte øko-have.

Fællesskab omkring bæredygtighed

Sundhed, økologi og bæredygtighed er rammen for en strategisk indsats og en ny måde at tilgå undervisningen og i det hele taget hverdagen på skolen.  Det indebærer blandt andet, at skolens kantine og skolens samlede indkøb af mad skulle omstilles til henholdsvis 75 procent og 60 procent økologi.

I foråret fik skolen sin eget økologiske bylandbrug, hvor der også er bygget bistader. Formålet er dels, at skolen skal være selvforsynende i udvalgte sammenhænge, og dels at give eleverne helt jordnær erfaring med økologi og bæredygtighed.

- Når de nye elever begynder hos os, så bliver de en del af bæredygtige strategi, som omfatter hele skolen, siger Michael Dinesen.

- Vi tror, at vi kommer til at mærke en markant ændring på grundforløb 1, og vi har store forventninger til, at frafaldet mindskes, tilføjer uddannelseslederen.

  • Danske Erhvervsskoler og –Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K