Del

It i undervisningen på erhvervsskolerne

Undersøgelser viser, at 50 % af underviserne på eud, hhx og htx oplever, at it er et fokusområde for hele skolen. For AMU gælder det 56 %. Omkring 40 % af alle underviserne mener, it primært er drevet af ildsjæle.

Der foreligger to undersøgelser af, hvordan it bliver anvendt i undervisningen på henholdsvis erhvervsuddannelser, hhx, htx og på AMU.

Undersøgelserne giver en overordnet karakteristik af, hvordan it bliver anvendt på erhvervsskolerne og danner grundlag for at følge, om der sker en udvikling i skolernes it-anvendelse.

- Vi bliver alle sammen klogere gennem de it-projekter og forsøg med digitale læringsformer, der kører på skolerne. Men undersøgelserne viser, at projekterne primært drives af ildsjæle, og det er for sårbart. Digitalisering skal forankres strategisk på hele skolen, siger Lars Kunov direktør i DEG.

Undersøgelsen af ungdomsuddannelserne er gennemført ultimo 2015, og undersøgelsen på AMU-området er gennemført primo 2017. DEG planlægger at gentage begge målinger i 2020 med henblik på at følge udviklingen.

Læs undersøgelsen af AMU her
Læs EVA's undersøgelse af ungdomsuddannelserne her 

 

  • Danske Erhvervsskoler og –Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K