Del

Vi skal have flere digitale projekter på erhvervsskolerne

Der er mange nytænkende digitaliseringsprojekter i gang på erhvervsskolerne. Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier (DEG) ser dog gerne endnu flere it-projekter og efterlyser muligheden for at systematisere videndeling skolerne imellem.

Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier (DEG) har stort fokus på digitalisering på erhvervsuddannelserne, på de erhvervsrettede gymnasieuddannelser og på AMU.

- Vi prioriterer digitalisering højt på alle uddannelsesniveauer af flere årsager. Primært, fordi vi er nødt til at være med helt ”up front”. Ellers kan vi ikke uddanne fremtidens arbejdsstyrke, med de rette digitale kompetencer.

- Men vi skal også være digitale, fordi det på en gang hæver kvaliteten i undervisningen og gør det mere spændende og sjovere at lære. Digitalisering er også med til at styrke målet om at få flere på eud, flere på de erhvervsgymnasiale uddannelser og på efteruddannelserne, siger Lars Kunov, direktør i Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier.

Erfaringerne skal rammesættes

EVA har gennemført to undersøgelser af anvendelse af it på eud, hhx, htx og AMU. De viser blandt andet, at digitalisering på erhvervsskolerne primært er drevet af ildsjæle. Det gør desværre indsatsen sårbar.

- Vi bliver alle sammen klogere gennem de spændende it-projekter og forsøg med digitale læringsformer, der kører på skolerne. Men de skal ikke køres primært af ildsjæle, det er for sårbart. Vi har brug for at få indsatsen rammesat, så vi sikrer, at nye digitale erfaringer og viden bliver samlet op, delt og brugt bedst muligt i hele undervisningssektoren, siger Lars Kunov.

På den baggrund har DEG på møder med henholdsvis undervisningsminister, beskæftigelsesminister og erhvervsminister fremført et ønske om, at der i forbindelse med Disruptionsråd og en eventuel teknologipagt satses på de erhvervsrettede uddannelser.

Strategisk forankring

Undersøgelser viser, at skolernes ledelser spiller en central rolle, når digitalisering skal integreres i praksis på skolerne. Derfor er det vigtigt, at der sættes en strategisk retning for digitaliseringen. Den proces understøttes af både Lederforeningen og Bestyrelsesforeningen i DEG.

- Det er af afgørende betydning, at bestyrelserne på skolerne sikrer, at ledelserne udarbejder digitale strategier for, hvordan de bedst muligt kan anvende de nye muligheder inden for digitalisering i hele organisationen både på det administrative område og i undervisningen, siger Lars Goldschmidt, formand for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier – Bestyrelserne (DEG-B).

 

FAKTA:
Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier arbejder med digitalisering på mange niveauer og områder. Her er et udpluk af indsatserne:

• DEG arbejder med digitalisering inden for følgende områder: Strategi, Pædagogik, Kompetencer, Investering, Omverden og Supportprocesser.
• DEG har sammen med HL og Uddannelsesforbundet defineret, hvilke områder, man ser digitaliseringen omfatter.
• Der er afholdt konference: It som pædagogiske værktøj den 29. maj 2017.
• DEG-B har udgivet digitaliseringsguide til bestyrelserne på erhvervsskolerne vedr. digitaliseringsstrategi.
• Begge foreninger i DEG har digitalisering som prioriteret indsatsområde i 2017-18.
• DEG har netop gennemført en baslineundersøgelse af, hvordan it bliver anvendt i undervisningen på henholdsvis erhvervsuddannelser, hhx, htx og AMU.
• DEG afholder ”Digitaliseringsdebat fra et ungeperspektiv” på Folkemødet.
• Den 12. oktober 2017 holder DEG konference om Den Digitale Erhvervsskole i samarbejde med Uddannelsesforbundet og Praxis.

 

  • Danske Erhvervsskoler og –Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K