Del

It-værktøj højner kvaliteten i praksis-undervisning

På Social- og Sundhedsskolen Esbjerg har man gennem det seneste år udviklet et it-baseret værktøj, der højner kvaliteten i den praksisnære og simulationsbaserede undervisning. Særligt videodokumentation af opgaveløsningen har vist sig værdifuld.

Henning Lorentzen, pædagogisk it-koordinator på Social- og Sundhedsskolen Esbjerg, fortæller her om projektet. Han mener også, at mange andre eud-fag vil kunne have gavn af lignende it-værktøj:

- Kort fortalt går vores projekt ud på, at vi har digitaliseret vores undervisningsmaterialer til den praksisnære og simulationsbaserede undervisning og givet eleverne mulighed for at dokumentere deres opgaveløsning via videooptagelser. Det har frigivet tid til underviserne, som de nu bruger til individuel vejledning i forhold til de udførte simulationer, hvilket højner kvaliteten, fortæller Henning Lorentzen.

- I praksis skal man forestille sig, at vores GF2-elever skal løse og være fortrolige med nogle opgaver i praksis, før de skal ud i praktik. Til det formål har vi indrettet en sengestue, hvor de øver sig og fx simulerer ”sengeredning med og uden borger” eller ”nedre toilette mand og kvinde”.

Mindre stress i undervisningen

- Før i tiden skulle underviserne først instruere i opgaverne og derefter fare rundt i sengestuerne og svare på spørgsmål, iagttage elevernes løsning af opgaverne og give feed back. Det var en meget stressende undervisningssituation for både lærer og elev - og gjorde, at vi kun kunne undervise et begrænset antal elever ad gangen.

- Ved hjælp af vores nye it-værktøj er undervisningssituationen helt ændret. Alt instruktion er digitaliseret og gjort til interaktivt materiale som tekst og videoer og er tilgængeligt på ipads i sengestuen. Der modtager eleverne nu undervisningen i eget tempo, og har fx mulighed for at se instruktionerne flere gange, hvorefter de udfører opgaven, mens alt dokumenteres på video.

- Projektet har klart været en succes, og jeg tror, mange andre fag vil kunne have gavn af lignende arbejdsformer og IT værktøj, siger Henning Lorentzen.

 

FAKTA: It som pædagogisk værktøj

Projektet på Social og Sundhedsskolen Esbjerg er blevet til som en del af FoU-projektet ”IT som pædagogisk værktøj”, der holdt konference den 29. maj 2017.
Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier holdt konferencen sammen med STIL, EVA, Uddannelsesforbundet og HL, og målet var, at gøre undervisere og ledere klogere på, hvordan it kan bruges som pædagogisk værktøj på erhvervsuddannelserne.

  • Danske Erhvervsskoler og –Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K