Del

Lærerrollen skifter karakter

På CELF har man det seneste skoleår afprøvet digitale læringsforløb for GF1-elever på mekanik og motor. Eleverne blev blandt andet undervist i matematik via platformen PraxisOnline, hvilket gav overraskende og positive resultater.

En af overraskelserne var lærerrollen, der skiftede karakter – et andet, at der blev mere tid til de lidt svagere elever.

Både elever og lærere lærer nyt, når skoler indfører digitale læringsmidler. Per Nis-Hansen, der er faglærer på CELF, mener ligefrem, lærerrollen ændrer sig markant, hvilket er positivt ment.

- Før var jeg ”kun” underviser, nu er jeg mere pædagogisk og teknisk vejleder – og underviser. Det ser jeg som en styrke, siger Per Nis-Hansen.

Per Nis-Hansen har netop været tovholder på et halvt års forløb med digital undervisning af GF1-elever ved hjælp af læringsplatformen PraxisOnline i matematik.

- Helt overordnet er det meget positivt at arbejde med PraxisOnline både pædagogisk og didaktisk. Og alle lærere og elever, der har været med, er meget tilfredse og har meldt positivt tilbage i evalueringen.

- Ud over den ændrede lærerrolle har det overrasket os positivt, at eleverne føler, de har større frihed i opgaveløsningen, når der arbejder på PraxisOnline. Men det skyldes nok, at de kan arbejde, når det passer dem og i eget tempo, siger Per Nis-Hansen.

Mere tid til den enkelte

- Der er flere store fordele ved it-baserede undervisningsværktøjer. En af dem er, at vi ikke er bundet af tid og sted. Eleverne kan løse deres opgaver hvor som helst og når som helst. Det giver os også gode muligheder for at differentiere undervisningen og udfordre alle elever på rette niveau. Og som lærer kan vi hele tiden følge den enkelte elevs progression eller mangel på samme.

- Når vi opdager, at en elev ikke er nået så lang som forventet, får han eller hun en invitation, til det vi kalder kompetenceværkstedet. Her kan eleverne få hjælp to gange ugentligt, og arbejde tæt sammen med læreren om opgaver, der driller. Det har eleverne taget godt i mod og flere har givet udtryk for, at de er meget glade for at kunne få den ekstra opmærksomhed.

- Samlet set er vi meget tilfredse med omlægningen til digitale læringsmidler på vores skole, slutter Per Nis-Hansen.

 

FAKTA: Skolen har en digital strategi
På CELF i Nykøbing Falster har skolen en klar digital strategi. Det betyder blandt andet, at alt undervisningsmateriale fremadrettet skal ligge digitalt på skolens fælles undervisningsplatform.

FAKTA: Om PraxisOnline 
PraxisOnline er digitale læremidler til eud og eux. Konceptet omfatter tre praksisrettede og motiverende elementer, der spiller sammen og giver mulighed for spændende, fleksibel og differentieret læring. Hver fagpakke består af: en webBog, der er didaktiseret kernestof med fagspor, I-Praxis, der er interaktive læringsforløb og opgaver, og mobilMission som er gamification med læring og bevægelse.

Læs mere om PraxisOnline her 

  • Danske Erhvervsskoler og –Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K