Del

Hjælp med tilmelding og update af kursusbeskrivelser

På EUC Nordvest er man klar til at gå i gang med to forskellige forsøg. Det ene handler om at hjælpe virksomheder med tilmelding til kurserne. Det andet består i en omskrivning eller ”update” - af kursusbeskrivelserne til en række ledelseskurser.

Mona Søe, afdelingsleder på kursuscenteret på EUC Nordvest, fortæller her om baggrunden for og forventningerne til fri-institutionsforsøgene: 

Hjælp til tilmelding

- Gennem de seneste år har vi gentagne gange hørt fra mindre virksomheder, at de har opgivet at tilmelde deres ansatte til AMU-kurser pga. problemer med den digitale tilmelding via efteruddannelse.dk. Vi kan nu hjælpe dem på to måder enten via en teamviewer funktion, mens vi har virksomheden i telefonen eller via en blanket, der udfyldes elektronisk eller på papir, hvorefter den underskrives og afleveres til kursuscenteret.

- Vi forventer at en lang række virksomheder vil benytte sig af muligheden. Vi har oplyst om det i nyhedsbreve til mere end 900 modtagere og via vores hjemmeside og trykte medier, siger Mona Søe. 

Update af kursusbeskrivelser

- Den anden del, vi prøver af, er en omskrivning af beskrivelserne af vores AMU-lederkurser, så de kommer til at lyde mere indbydende og tilgængelige. Vi havde fx et kursus, der hedder ”Ledelsens værktøjer til forebyggelse af stress”. Det er nu omskrevet og hedder ”Stressfri arbejdsplads – sådan gør du”.

- Vi tror, mere attraktive kursusbeskrivelser vil tiltrække flere deltagere til vores lederkurser. Nogle gange er det jo ret små ting, der gør en stor forskel, siger Mona Søe.

På EUC Nordvest er man kun lige gået i gang med fri-institutionsforsøgene, så det er stadig for tidligt at konkludere om ændringerne har nogen effekt.
- Men det vil man kunne allerede efter sommerferien, siger Mona Søe.

 

  • Danske Erhvervsskoler og –Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K