Del

Fri-institutionsforsøg giver input til nytænkning af VEU

Erfaringerne skal bidrage til en samlet nytænkning af hele voksen- og efteruddannelsessystemet.

Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier er meget tilfredse med muligheden for at afprøve nye muligheder gennem fri-institutionsforsøg på VEU-området. Erfaringerne skal give input til nytænkning af hele voksen-, efter- og videreuddannelsesområdet.

- Fri-institutionsforsøgene vil give os alle ny og nyttig viden om, hvad der skal til for at sparke gang i VEU-aktiviteten igen, siger Michael Kaas, formand for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier - Ledernes VEU-udvalg og direktør på Selandia.

Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier forventer sig meget af fri-institutionsforsøgene og mener, de vil kunne danne grundlag for, at der kigges på tværs af nuværende systemer, når der skal skabes nye løsningsmodeller for voksen- og efteruddannelsesområdet.

- Vi håber, de praktiske erfaringer fra forsøgene på vores skoler, vil kunne bidrage positivt til en kommende reform af VEU-systemet. Det bliver afgørende for, at vi i fremtiden kan sikre tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft til det danske arbejdsmarked, siger Michael Kaas-Andersen.

Hvordan øges aktiviteten

Her og nu er der 17 forskellige fri-institutionsforsøg i gang rundt om på skoler og AMU-centre. De skal køre året ud, og der er flere på vej. Hovedformålet er, at finde ud af om man kan øge aktiviteten på VEU ved at lempe lovgivningen.

- Vi afprøver fleksibiliteten i AMU fx ved afkortning af kurser og virksomhedstilpassede kurser, nye former for markedsføring af kurser og hjælp med tilmelding, siger Michael Kaas-Andersen.

Ekspertgruppens rolle

Sideløbende med fri-institutionsforsøgene er der nedsat en ekspertgruppe. Ekspertgruppen skal komme med en række anbefalinger på VEU-området forud for de kommende trepartsforhandlinger.

Det forventes, at ekspertgruppen kommer med en udmelding inden sommerferien. Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier sidder med i referencegruppen til ekspertudvalget sammen med LO og DA.

- Det er derfor afgørende, at vi på skolerne gør os nogle praktiske erfaringer fx på tværs af institutionstyper og i samarbejde med virksomheder, som kan bidrage til ekspertgruppens arbejde, siger Michael Kaas-Andersen.

  • Danske Erhvervsskoler og –Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K