Del

Vi udfordrer fleksibiliteten i AMU

Niels Brock afprøver et ”top-up” kursus til Den Grundlæggende Lederuddannelse (GLU). Det skal bedre kursisternes mulighed for at bestå ”Ledelse i praksis” på akademiniveau, som giver de eftertragtede ECTS-point.

Jette Elkjær, kursuschef på Niels Brock, fortæller her om deres fri-institutionsforsøg med GLU’en.

- Vi har længe haft efterspørgsel på ECTS-point på vores GLU, som er et AMU-forløb. Men det er ikke en mulighed. Derfor afprøver vi nu forsøgsvis, om vi kan gøre AMU-kursisterne klar til at gå til privateksamen i faget "Ledelse i praksis" hos KEA (Københavns Erhvervsakademi). Dermed kan kursisterne opnå de ECTS-point, der er så vigtige for dem.

Konkret er forløbet klar til kursister i løbet af marts, og en større kommune har allerede meldt sig som værende interesseret. Kurset udbydes også som ”blended ” undervisning (d.v.s. delvis online) og er derfor også forsøgsvis gjort landsdækkende. 

Fleksibel efteruddannelse – ja tak

- Vi kører forsøget, fordi vi oplever, at vores kursister gerne vil have ECTS-pointene, så de kan bygge videre på deres formelle kompetencer. og vi har ønsket at udfordre fleksibiliteten i AMU ved at bygge elementer af den akademiske metode ind i AMU, forklarer Jette Elkjær.

På sigt håber man at kunne udbyde endnu flere AMU-kurser på denne måde.

- Generelt kan man sige, at vi - både udbydere og kunder - ønsker et langt mere fleksibelt AMU-system, så man selv kan sammensætte paletten efter behov, siger Jette Elkjær.

 

  • Danske Erhvervsskoler og –Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K