Del

VEU - en fælles udfordring

Fri-institutionsforsøg var et fælles ønske under trepartsforhandlingerne foråret 2016. Derfor følges erfaringerne tæt – fra både DA, LO og ministeriets side.

De senere års meget lave aktivitet på VEU-området er en fælles udfordring og bekymring for arbejdsmarkedets parter. Derfor var der også opbakning til forslaget om fri-institutionsforsøg på VEU-området under trepartsforhandlingerne 2016. Målet med forsøgene er at blive klogere på, hvilke barrierer der forhindrer aktivitet på AMU- og VEU-området.

- Ekspertudvalget og regeringen vil gerne være klogere på, hvad der er årsagen til den lave aktivitet på VEU-området. Derfor har vi iværksat fri-institutionsforsøg inden for tre forskellige hovedområder: Fleksibilitet, kvalitet og markedsføring, fortæller Lisbeth Bang Thorsen, kontorchef i Undervisningsministeriet.

I ministeriet håber man, at fri-institutionsforsøgene vil bringe sikker viden om, hvad det er, der både skaber og hindrer aktivitet og forandring, og de foreløbige erfaringer herfra vil derfor eventuelt også kunne anvendes i, de kommende trepartsforhandlinger. Samtidig arbejder Ekspertgruppen for voksen-, efter- og videreuddannelse med et bredt kommisorium og anbefalinger om den fremtidige indretning af det samlede VEU-system.

DA ønsker et styrket AMU

I Dansk Arbejdsgiverforening (DA) følger man også fri-institutionsforsøgene tæt.

- Vi kan se et betydeligt potentiale i lempelse af reglerne inden for AMU. Helt overordnet vil vi gerne afprøve mulighederne for at få AMU tættere på virksomhederne. Derfor er vi særligt interesseret i erfaringerne med afkortning af kurser, siger Rasmus Enemark, chefkonsulent i DA.

I DA mener man, der er behov for grundlæggende forandringer inden for AMU-området og ser fri-institutionsforsøgene som små, gode skridt i den retning.

- Men vi tror, der skal mere til. DA ønsker et styrket AMU, der giver bedre rammer og incitamenter for udbud af kurser målrettet virksomhedernes behov, siger Rasmus Enemark.

LO ønsker grundlæggende forandringer

LO er stor tilhænger af fri-institutionsforsøgene og var selv med til at foreslå dem under trepartsforhandlingerne.

- Forsøgene er virkelig vigtige, og vi følger dem tæt. Alle erfaringer er velkommen, også dem der viser det, der ikke virker. For at være ærlig forventer vi ikke i LO, at fri-institutionsforsøgene vil ændre aktiviteten på AMU banebrydende.

- Vi tror, der skal andre og mere grundlæggende ændringer til i hele VEU-systemet. Fx i form af helt nye og langt tættere samarbejder på tværs af institutionstyper og uddannelsesniveauer – nye samarbejder og efter- og videreuddannelsesmuligheder både horisontalt og vertikalt i det samlede voksen- og efteruddannelsessystem, siger Anne Bruvik-Hansen, konsulent på voksen- og efteruddannelsesområdet i LO.

  • Danske Erhvervsskoler og –Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K