Del

”Nemhed” er et vigtigt parameter

På TEC i Købehavn afprøver man to forskellige fri-institutionsforsøg: Bedre virksomhedsservice i form af gratis hjælp med kursustilmelding og afkortning af AMU-kurser inden for flymekaniker- og transportområdet.

Tove Svejstrup Christensen, uddannelseschef på TEC, fortæller her om de spæde erfaringer fra fri-institutionsforsøgene:

Hjælp med kursustilmelding

- Inden vi søgte om fri-institutionsforsøgene, fik vi ofte henvendelser fra særligt mindre virksomheder, der opgav at tilmelde kursister via efteruddannese.dk, fordi det var for indviklet. Derfor afprøver vi nu en ny og bedre virksomhedsservice, hvor vi uden betaling hjælper virksomhederne med at få kursisterne tilmeldt. - Og det er populært. ”Nemhed” er et vigtigt parameter, særligt for de mindre virksomheder der typisk ikke har en HR-afdeling i ryggen til at tage sig af det administrative fx inden for transportsektoren, siger Tove Svejstrup Christensen.

Ny servicepakke er populær

- I samarbejde med Aarhus Tech afprøver vi også et nyt tilbud til virksomheder om en servicepakke, som ser lovende ud. Servicepakken er et administrativt system, hvor fx en transportvirksomhed kan tilmelde alle sine medarbejdere.

- Vi registrerer medarbejderen og alle deres certifikater og kompetencer, og så modtager virksomheden en sms når fx Ole Hansen, der er chauffør, skal have fornyet sit certifikat for kørsel med farligt gods.

- Det har vist sig at være meget, meget populært. Vores administration arbejder på højtryk for at kunne følge med den store efterspørgsel på servicepakken. Virksomhederne undgår pludselig at stå med chauffører, hvis certifikat er udløbet, så de ikke kan sendes på landevejen. Og vi som skole kan langt bedre forudse, hvornår forskellige kurser skal køre, siger Tove Svejstrup Christensen.

Lokalt tilpassede kurser

Et helt andet initiativ er forsøg med afkortning af AMU-forløb tilpasset virksomhedernes behov.

- Vi kører en lang række specialiserings og efteruddannelseskurser for flymekanikere, fx for Forsvaret og SAS. De kurser har hidtil lidt under at være for brede i indholdet og dermed ikke så attraktive. Med dette initiativ (lokalt tilpassede kurser) er der skabt en langt hurtigere vej til at udbyde præcist de kurser som virksomhederne efterspørger. I forsøget har Undervisningsministeriet en sagsbehandlingstid på højst 6 dage, fra institutionen fremsender en ansøgning om oprettelse af lokalt tilpasset kursus. Det gør, at vi er langt mere agile i forhold til et dynamisk arbejdsmarked.

- Nu tilpasser vi indholdet af de enkelte kurser sammen med virksomheden, og det er attraktivt, kan vi se på tilmeldingerne, siger Tove Svejstrup Christensen.

  • Danske Erhvervsskoler og –Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K