Del

”GF1 har en kæmpe stor social værdi”

Skole: Aarhus Tech
Hvem: Mogens Enevoldsen, uddannelsesdirektør og Gorm Ulrik Berthelsen, uddannelseschef for EUX akademiet.
Antal GF1-elever: 320 GF1 elever og 89 eux elever.
EUX: Ja.
EUD10: Ja, men først på Aarhus Tech’s matrikel fra 2016.
Hovedområder: Tre hovedområder: Teknologi, Byggeri og Transport; Fødevarer, Jordbrug og oplevelser samt Omsorg, Sundhed og Pædagogik.

  

Hvordan har I oplevet de første måneder med implementeringen af GF1?

 - Noget er gået rigtig, rigtig godt – og vi har lært en masse. Den nye, store, unge homogene gruppe er fedt. Det har skabt et nyt ungemiljø, og vi har kunnet samle dem til fredagsbar og fester. De har været på camp med overnatning på tværs af holdene, og det har bare været rigtig godt. Der er ingen tvivl om, at det nye GF1 har en kæmpe stor social værdi. - Men det er et puslespil uden lige at få krav omkring hold og niveaudeling til at gå op. Det er nærmest umuligt, og vi er endda en stor skole. Det må være nærmest håbløst for mindre skoler.

- Reelt gik vi i gang med planlægning og en større omorganisering af vores organisation allerede i begyndelsen af marts for at tilpasse os den nye reform. Det har været en stor proces. Vi etablerede blandt andet to nye akademier, henholdsvis EUX akademiet og Skills akademiet (eud), hvilket fungerer rigtig godt.

Hvad har været de største udfordringer?
- De største udfordringer har været tilpasning af lærergruppens kompetencer i forhold til kravene i den nye reform. Vi skal jo undervise langt mere i almene fag nu. Det har krævet kompetenceudvikling af en række lærere, tilpasninger og nyansættelser – hvilket klart har været udfordrende. Derudover har en del af lærerne skullet vænne sig til vores nye målgruppe med de meget unge; – særligt erhvervsfaglærerne er trådt ud af deres velkendte fagfaglighed og har fx pludselig haft seksualundervisning på skemaet. Det har været ret sjovt, lærerigt og svært.

- Så har vi oplevet, at en del elever er rigtig kede af de store faglige krav, der stilles i de almene fag. Og det har været udfordrende at forklare en meget målrettet mekanikerlev på GF1, at det er obligatorisk for ham også at stifte bekendtskab med smedefaget. Det har været svært for eleverne at forstå, og noget vi skal bruge mere tid på at italesætte.

Hvordan er det gået med tilmelding og frafald?

- Vi håbede på 270 nye GF1- elever, og vi fik 411 (inkl. eux). Så på det område er vi rigtig godt tilfredse. Og frafaldet har oven i købet været ekstremt lavt. Til gengæld har vi oplevet en katastrofal tilbagegang på GF2 og i søgningen fra de unge voksne over 25 år. Det er man nødt til at reagere på politisk – på det område virker reformen slet ikke efter hensigten.

Har I oplevet nogle ændringer ift. typen af GF1-elever?

- Der er generelt nogle rigtig gode hoveder imellem – særligt blandt eux’erne. Der er der ingen tvivl om, at 02-kravet har gjort en forskel. Hvordan er det gået med eux’en? - Vi har jo kørt eux i flere år, vores første elever bliver faktisk færdige her op til jul. Men i år har vi ved opstart af GF1 haft 92 elever, hvilket er tæt på en fordobling i forhold til forrige år. Det gør, at vi nu kører nogle ordentlige holdstørrelser og med egen lærergruppe på EUX akademiet. Det har vi store forventninger til.

Har I nogen former for 10. klasse eller 10. klasse samarbejder fx eud10?

- Ja, vi er med i samarbejdet omkring eud10 – og næste år regner vi med, at eud10 kommer til at bo rent fysisk her på skolen. Det ville være rigtig godt.

Hvordan har I levet op til de nye krav om fx bevægelse og ungemiljø?

 - Vi er meget tilfredse med, at bevægelse er blevet en del af undervisningen. Vi har holdt flere idrætsdage, og eleverne har taget godt i mod det. Vi lejer os ind i omkringliggende idrætshaller, og synes ikke det er et problem at integrere bevægelse i hverdagen – vi arbejder jo også med bevægelse, når vi underviser i ergonomi for eksempel. - Til gengæld synes vi, det er synd for hhx og htx, at de nu som de eneste ungdomsuddannelser ikke har obligatorisk bevægelse eller idræt på skemaet.

Hvad har overrasket jer mest?

 - Vi er positivt overraskede over forældrenes store engagement og interesse. Det er en stor fornøjelse at opleve.
- Så har det overrasket os, at mange unge kommer og på forhånd ved, hvilket fag de ønsker. De ønsker ikke den brede fagretning. Og det kræver en særlig italesættelse af denne gruppe (og deres forældre) at få dem til at forstå, hvorfor de skal gå på GF1.
Vi er negativt overraskede over den kæmpe arbejdsbyrde, reformen har været for vores skoler: Nye rammer, nye opgaver og nye mål.

 Hvad har været det letteste?
- At lave den pædagogiske udvikling, vi arbejdede med i foråret – det sværeste har været at implementere den.

Hvis I havde muligheden, hvad ville I så ændre på?

- Så ville vi forenkle overgangskravene. Helt klart.

Fremtiden – kommer I til at kunne tiltrække flere elever og nå politikernes målsætning?

 -Ja – vi laver så meget brobygning og er sikre på, at vi på sigt vil få flere elever – særligt på eux.

Hvad giver I det nye grundforløb i karakter?
- 7. Tror det bliver et 10-tal næste år. Vi glæder os allerede. 

 

  • Danske Erhvervsskoler og –Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K