Del

”Langt flere GF1-elever end ventet, men GF2 er et blodbad”

Skole: EUC Sjælland
Hvem: David Jensen, uddannelsesdirektør
Antal GF1-elever: 300
EUX: Ja, 70 elever
EUD10: Ja
Hovedområder: To: Teknologi, Byggeri og Transport – og Omsorg, Sundhed og Pædagogik.

 

Hvordan har I oplevet de første måneder med implementeringen af GF1?
- Det er gået fantastisk. Vi har renoveret en stor gammel autohal og har etableret et helt nyt ungemiljø. Og det har helt sikkert haft en positiv effekt at samle alle de unge. De er glade, undervisningsmiljøet dynamisk og resultatet er blandt andet et minimalt frafald. Motion og de almene fag er med til at give en varieret og god og mere alment rettet undervisning. Vi har oplevet det som værende meget positivt, at de alle begynder i en fælles ungdomskultur. Men nogle af de målrettede elever, som ved hvad de vil, når de begynder hos os, forstår simpelthen ikke, hvorfor de skal gå på GF1. 

Hvad har været de største udfordringer?

- Den største udfordring har været at omstille lærergruppen. Vi har nu og fremadrettet brug for lærere med nye og mere almene kompetencer. Den omstilling er permanent. Den optimale lærer er pt. en håndværker med en meritlæreruddannelse bygget ovenpå. På organisationsplan havde vi ikke forudset, at der blev tale om en egentlig organisationsændring, men det har der været – der er tale om en helt ny type skole nu, og det har været en stor mundfuld. En anden udfordring er vores søgetal til GF1 her i januar. Det ser skidt ud. Vi har foreløbigt 10 elever tilmeldt, vi havde regnet med 100.

Hvordan er det gået med tilmelding og frafald?
- Til vores store overraskelse fik vi mere end 300 GF1-elever. Det var 20 pct. flere, end vi havde regnet med, og vi har haft et historisk lavt frafald. Til gengæld ligner optaget på GF2 et blodbad – der har vi i alt fået 400 færre elever, end vi plejer. Det er en katastrofe for de unge voksne. Måske skyldes det SU-reformen, gode beskæftigelsesmuligheder, de nye adgangskrav, begrænsningen med, at de kun får tre forsøg eller de høje niveaukrav til hovedforløbet – eller en kombination af alle, vi ved det ikke. - Optagelsesprøverne oplevede vi som ekstremt omkostningstunge – og helt utroligt gammeldags, at det nemmest foregår på papir, det tror man nærmest er løgn i dag, hvor alle institutioner pålægges besparelser, som forventes at kunne hentes hjem vha. digitaliseringseffektiviseringer. Det er helt grotesk.

Har I oplevet nogle ændringer ift. typen af GF1-elever?

- De er klart dygtigere og mere motiverede. Totallet gør en forskel. Som et nyt tiltag tester vi nu også alle elever for ordblindhed og talblindhed – det giver os et mere realistisk billede af, hvilket niveau de skal starte på.

Hvordan er det gået med eux’en?

 - Vi har optaget 70 eux-elever. Det var lidt færre end forventet. Det er en krævende uddannelse. Eleverne skal nå op på c-niveauerne dobbelt så hurtigt som fx htx’erne. Det kræver, de er topmotiverede for at nå det. Vi har indrettet vores eux, så eleverne har to dage om ugen med klasseundervisning og tre dage om ugen i værkstederne. Det fungerer rigtig godt. 

Har I nogen former for 10. klasse eller 10. klasse samarbejder fx eud10?

- Ja, vi har eud10 på skolen. Det er vi meget tilfredse med, det kommer også til at fastholde liv på skolen her i forårssemestret, hvis vi ikke får nogen nye GF1’ere. - Vi deltager også i en lang række brobygningsaktiviteter – samarbejdet med folkeskolen er et meget vigtigt indsatsområde for os helt nede fra 6. klasse af. Alt handler om, at folkeskoleeleverne skal lære erhvervsuddannelserne at kende – det er måden at få flere til at tage de erhvervsrettede uddannelser. Som noget nyt har vi også holdt forældremøder med vores GF1’ere, det rykker noget, kan vi mærke.

Hvordan har I levet op til de nye krav om fx bevægelse og ungemiljø?

- Vi har lavet en masse konkurrencer i dagligdagen, og der bliver spillet fodbold og basket, men det er klart et område, vi skal arbejde mere med. 

Hvad har overrasket jer mest?

- Jeg bliver overrasket hver dag. Men når det er sagt, så er den største overraskelse kulturchokket for de lærere, der normalt underviser i værkstederne.

Hvad har været det letteste?

 - At holde på eleverne og begejstre dem :-)

Hvis I havde muligheden, hvad ville I så ændre på?

- Vi vil så gerne have mulighed for selv at klæde de elever på, der har brug for ekstra forløb før, de starter hos os – forstået som – vi vil selv undervise dem, så de ikke skal omkring VUC først. Det bremser virkelig mange, når de bliver mødt med krav om forløb på VUC, før de kan begynde hos os. Og så vil vi have sat en prop i hullet til gymnasieuddannelserne. Det er helt skørt, at der i dag er boglige adgangskrav til en eud-uddannelse og ikke til en gymnasieuddannelse. 

Fremtiden – kommer I til at kunne tiltrække flere elever og nå politikernes målsætning?

 - Ja, det tror jeg.

Hvad giver I det nye grundforløb i karakter?

- GF1 får 10 – det er en succes, som jeg ser det. Til gengæld må jeg give GF2 et rent 00 i forhold til de elever, der ikke har mulighed for at starte på GF1. Det skal der laves om på. Vi svigter en af vores største målgrupper, nemlig de unge voksne.

 

  • Danske Erhvervsskoler og –Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K