Del

”GF1’erne skal op på lakridserne – ellers kommer de ikke igennem”

Skole: Haderslev Handelsskole
Hvem: Brian Kaslund, nytiltrådt leder af eux og eud. Brian kommer fra en lignende stilling i Sønderborg, så nogle af hans erfaringer med GF1 stammer også fra Sønderborg
Antal GF1-elever: 34
EUX: Ja
EUD10: Ja
Hovedområder: Et: Kontor, Handel og Forretningsservice.

Hvordan har I oplevet de første måneder med implementeringen af GF1?
- Det er gået godt, men eleverne har været udfordret. De skal jo arbejde meget projektorienteret og på tværs af fagene. Det er svært for mange af dem. De skal virkelig være oppe på lakridserne for at komme igennem. På mange områder forlanger vi nærmest, de skal arbejde som på universitetet med selvstudier. Det går meget stærkt, og alle har lige skullet vænne sig til det. Eleverne skal være meget selvkørende, og de svage er klart udfordret. Det kræver modenhed at gå på GF1. De fleste elever giver udtryk for at de glæder sig meget til GF2, hvor de selv mener, de mere ”rigtige” fag begynder.

Hvad har været de største udfordringer?

- GF1 er ny læring for os alle. Det har krævet en anden type planlægning, end tidligere, og der er tale om ny teambaseret undervisning for alle lærere. Men lærerne har taget godt i mod de nye udfordringer og har været meget fleksible. En del af dem har nok været udfordret på deres faglige stolthed. De har været bekymrede for, om eleverne lærte nok, rent fagfagligt, i forhold til de mere almene fag.

Hvordan er det gået med tilmelding og frafald?

- Det er svært at sammenligne med sidste år, men vi har optaget 34 elever og kun én er faldet fra – det er ret opsigtsvækkende.

Har I oplevet nogle ændringer ift. typen af GF1-elever?

- Vi oplever, det er en mere blandet elevgruppe end tidligere. Der er flere elever både top og bund.

Har I eux? Hvordan er det gået med den?

- Ja vi har eux, og optaget til eux er gået over al forventning. Eux’en kommer til at kræve ekstremt meget af den enkelte elev. Derfor har vi indledningsvis taget en ”en-til-en” samtale med alle eux-eleverne – for at sikre, at de er klar over, hvad de går ind til. De kommer på hårdt arbejde og bliver prøveklude for en helt ny uddannelse. Jeg håber virkelig, erhvervslivet tager godt i mod de nye eux-elever. Nu har de råbt og skreget på elever med et højere niveau, og nu får de dem – så jeg håber, der bliver masser af gode praktikpladser.

Har I nogle former for 10. klasse eller 10. klasse samarbejder fx eud10?

- Vi har et samarbejde med Kløften (10. klassescenter) omkring eud10 her på skolen, og vi gør en kæmpe indsats i forhold til brobygning på de omkringliggende folkeskoler – og det har helt sikkert en stor effekt i forhold til at rekruttere elever.

Hvordan har I levet op til de nye krav om fx bevægelse og ungdomsmiljø?

- I Sønderborg var vi så heldige at have idrætshøjskolen lige i nærheden, så der lejede vi os ind. Her i Haderslev kræver ”bevægelse” lidt mere kreativitet, men det lykkes, fordi vi har nogle ildsjæle blandt lærerne, der virkelig vil det. Vi har gennem flere år gjort en del ud af at have et attraktivt ungemiljø i form af fester, foredrag og koncerter, så det er ikke så meget anderledes i år end tidligere.

Hvad har overrasket jer mest?

- At de unge har haft så svært ved at arbejde projektorienteret, men heldigvis har de også haft en positiv og omstillingsparat indstilling, selv om de synes, det er svært.

Hvad har været det letteste?

- At få tingene til at fungere lærerne imellem. Hvis I havde muligheden, hvad ville I så ændre på? - Vi ville gøre projekterne på GF1 kortere, så der er mere tid til at arbejde med individuelle fag. Eleverne glæder sig til ”at komme rigtig i gang” på GF2, som de kalder det.

Fremtiden – kommer I til at kunne tiltrække flere elever og nå politikernes målsætning?

- Ja, det er jeg sikker på. Vi kommer særligt til at tiltrække flere eux-elever. Interessen for eux er rigtig stor.

Hvad giver I det nye grundforløb i karakter?
- 7 :-)

 

  • Danske Erhvervsskoler og –Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K