Del

Hhx og htx er eftertragtede studerende

I det videregående uddannelsessystem er hhx og htx studenterne eftertragtede. Mange efterlyser ligefrem, at langt flere elever fra folkeskolen ville vælge hhx og htx.

Erhvervsliv og videregående uddannelsesinstitutioner mener langt flere unge burde vælge en hhx eller en htx. Der er ganske enkelt brug for flere unge med kompetencer inden for naturvidenskab og erhvervsrettede fag.

-Det er på alle måder godt, at endnu flere unge vælger de teknologiske og naturvidenskabelige muligheder i gymnasiet og har opdaget, at uddannelser indenfor disse felter er en efterspurgt vare på arbejdsmarkedet og vejen til en spændende karriere. Dansk erhvervsliv har brug for al den tekniske og naturvidenskabelige trækkraft, vi overhovedet kan få, siger Frida Frost, formand for den teknologiske alliance ”Engineer the future”, der med 47 partnere i ryggen arbejder for at flere vælger at læse naturvidenskabelige og teknologiske fag.

Og der vil blive hårdt brug for hver og én af de unge. En prognose fra Engineer the future viser, at dansk erhvervsliv i 2025 vil mangle 9.300 ingeniører og 4.200 naturvidenskabelige kandidater, fordi der bliver uddannet for få i forhold til arbejdsmarkedets behov.

- Derfor er det vitalt, at vi fortsat arbejder målrettet på at højne de unges interesse for at vælge de tekniske og naturfaglige studier, så vi kan imødegå manglen på højtuddannede med disse kompetencer, siger Frida Frost.

Alle muligheder står åbne

Med en hhx eller en htx eksamen i rygsækken står alle muligheder åbne for de unge. Man behøver ikke blive hverken ingeniør eller markedsføringsøkonom, og mange vælger da også andre retninger efter endt studentereksamen. Danske Erhvervsskolers undersøgelse viser eksempelvis, at 91 htx studenter ud af 4.374 i 2015 blev optaget på lærerstudiet og 108 på pædagogstudiet. Og for hhx’ernes vedkommende blev 238 ud af 8085 optaget på sygeplejestudiet, og 221 valgte at søge ind som socialrådgiver.

-Det er overordentlig positivt, at såvel hhx’ere som htx’ere søger ind på fx læreruddannelsen. Læreruddannelsen har brug for motiverede og dygtige unge, der vil folkeskolen, og som kan blive de professionelle, der kan virke som en afgørende forskel for børn og unge i folkeskolen. Ikke mindst htx’erne, der typisk vil vælge naturfaglige og tekniske fag i læreruddannelsen, kan være med til både at sikre, at der er tilstrækkeligt med dygtige lærere på området, og til at forny fagene, siger Stefan Hermann, rektor på Professionshøjskolen Metropol.

Mange hhx og htx-studenterne læser hurtigt videre

Et andet særkende ved hhx og særligt htx-studenterne er, at gruppen har det, man kalder en hurtig overgangsfrekvens. Det betyder, at en stor procentdel af studenterne hurtigt går i gang med en videregående uddannelse. Det er en stor fordel ikke kun for den enkelte men også set fra en samfundsøkonomisk vinkel. Den højeste andel, som starter direkte på en videregående uddannelse, er htx-studenterne. Her er fire ud af ti i gang direkte efter afsluttet htx. På hhx og hf er det hver fjerde student, som er gået direkte i gang. (kilde: UVM)

Mindre brug af GSK

GSK er en forkortelse for gymnasiale suppleringskurser, hvilket er en kursustype, mange studenter benytter efter endt studentereksamen. Behovet for GSK opstår, når studenter mangler bestemte fag eller højere niveauer af fag for at kunne søge ind på drømmeuddannelsen. En rapport fra Undervisningsministeriet 2014 viser, at hhx og htx-studenter har et betydeligt mindre forbrug af GSK kurser end andre studenter. Det bidrager til indtrykket af, at de gymnasiale profiler virker.

  • Danske Erhvervsskoler og –Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K