Del

Profilerne virker

Danske Erhvervsskoler har netop gennemført en undersøgelse, der viser, at elever, der tager en hhx eller en htx studentereksamen, primært vælger videreuddannelse inden for fagrækken af de profilfag, de har arbejdet med i løbet af deres tre gymnasie år.

Hhx (handelsgymnasiet) og htx (teknisk gymnasie) er moderne, profilerede gymnasieuddannelser, med links direkte til erhvervsliv og virkelighedens teknologiske udfordringer. Og profilerne virker. Unge med en htx eller en hhx eksamen vælger i høj grad videreuddannelse inden for netop deres profilområder. Det glæder Danske Erhvervsskoler.

-Der er stor efterspørgsel på arbejdsmarkedet på unge med kompetencer inden for teknologi og erhvervsrettede fag. Derfor er det positivt, at undersøgelsen dokumenterer, at netop hhx og htx studenterne er særligt gode til at vælge videreuddannelse, der peger i retning af en karriere i det private erhvervsliv og inden for rækken af økonomiske, naturvidenskabelige og teknologiske fag, siger Lars Kunov, direktør i Danske Erhvervsskoler.

Hhx og htx skal ud af skyggen

Hhx og htx står ofte i skyggen, når de unge sammen med deres forældre skal vælge ungdomsuddannelse efter 9. klasse. Det er en ærgerlig tendens, ikke kun for den enkelte unge, men også for os som samfund – og en tendens som Danske Erhvervsskoler arbejder for et opgør med. - Det er både synd og skam, at der ikke er flere unge, der vælger at tage en hhx eller en htx eksamen. Det skyldes ofte uvidenhed om mulighederne, og det må vi i fællesskab arbejde på at få gjort noget ved. Hhx og htx fortjener at være med helt fremme, når de unge og deres forældre skal vælge ungdomsuddannelse, siger Rene van Laer, formand for Danske Erhvervsskoler – Ledernes gymnasieudvalg.

Glædeligt at taxametre ligestilles

Et skridt i den rigtige retning er, at et bredt politisk flertal netop har besluttet at ligestille de gymnasiale uddannelser økonomisk.

- Udligningen af hhx- og stx-taxametret gør op med en årelang og uforklarlig forskel mellem gymnasietaxametrene. Det er meget glædeligt, at hhx-taxametret nu ligestilles med stx, og det er en anerkendelse af de erhvervsrettede gymnasiale uddannelser, siger Per Påskesen, formand for Danske Erhvervsskoler - Bestyrelserne.

Næste skridt er fortsat fokus på at oplyse unge og deres forældre om de mange muligheder, der ligger i at vælge en erhvervsrettet studentereksamen.

FAKTA:
De seneste tal fra Danmarks Statistik viser, at pr. 1.10.2014 var 148.914 unge i gang med en gymnasial uddannelse. Af dem var 26.508 i gang med en hhx og 13.274 gik på htx.

Se tallene fra Danske Erhvervsskolers undersøgelse 

  • Danske Erhvervsskoler og –Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K