Del

Hhx og htx skal arbejde endnu mere sammen med virksomheder

Samarbejder mellem skoler og virksomheder er dét, der gør de erhvervsgymnasiale uddannelser htx og hhx unikke.

Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier og Dansk Erhverv opfordrer til endnu flere tværgående projekter, som både elever og virksomheder kan få noget ud af.

At se teori blive omsat til virkelighed er kernen i de erhvervsgymnasiale uddannelser. Derfor har Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier (DEG) stort fokus på at inspirere til nye samarbejder mellem skoler og virksomheder.

- Den virkelighedsnære undervisning er det DNA, der skal besjæle htx og hhx. Når man tager udgangspunkt i cases fra rigtige virksomheder, hvor eleverne skal finde løsninger på konkrete og aktuelle problemstillinger, holder det elevernes interesse og motivation på en helt anderledes måde, siger Lars Kunov, direktør i DEG.

Virksomheder får et friskt pust

Claus Rosenkrands Olsen, uddannelseschef i Dansk Erhverv (DE) understreger, at der også for virksomhederne ligger mange fordele i at samarbejde med htx og hhx og på den måde komme tættere på fremtidens medarbejdere.

- For virksomhederne er det en måde at synliggøre deres branche og fag på. Det er både branding og en rekrutteringsplatform, siger han.

DM i Teknologi og Erhvervscase

DM i Teknologi og Erhvervscase, som DEG arrangerer i samarbejde med DE, er et godt eksempel på, hvad skoler og virksomheder kan få ud af at arbejde sammen.

- Når man ser, hvor opfindsomme htx-eleverne er i teknologi, og hvor nytænkende strategier og produkter, hhx-eleverne præsenterer i erhvervscase, bliver det meget tydeligt, at de to uddannelser kan noget andet end det almene gymnasium. Det skyldes ikke mindst det tætte samarbejde med konkrete virksomheder i konkurrencen, hvor virksomheder stiller sig til rådighed som cases eller dommere – og til gengæld får masser af inspiration med hjem, siger Lars Kunov.

- Jo tættere kobling til praksis vi kan skabe, jo bedre bliver koblingen mellem det vi uddanner i, og det arbejdsmarked der uddannes til. Jo mere eleverne møder praksis og arbejder med reelle problemstillinger i erhvervslivet, jo bedre. Helt enkelt. Det giver fagene et praktisk ophæng i virkeligheden – sætter kød og blod på, hvad fagene kan og skal bruges til på den anden side af uddannelsessystemet. DM i Teknologi og erhvervscase er jo et lysende eksempel på netop dette, supplerer Claus Rosenkrands Olsen.

Vigtigt at forventningsafstemme

DEG og DE oplever, at der er stor velvilje fra virksomhedernes side til at indgå ved DM i Teknologi og Erhvervscase og i mange andre samarbejder med skolerne. Men tid og ressourcer kan være et problem.

- Derfor er det vigtigt, skolerne sørger for, at det ikke kræver for meget at indgå i projekter. Og så kan det være en god idé at indgå flere forpligtende samarbejdsaftaler. På den måde har man en stor pulje at trække på, så det ikke hele tiden bliver de samme virksomheder, der skal stille op, siger Lars Kunov. Claus Rosenkrands Olsen er enig.

- Og så er det helt afgørende, at det er tydeligt for virksomhederne, hvad der forventes af dem. Når man er i dialog med virksomheden, skal man være meget tydelig i sin kommunikation og sige: ”Vi står med det her fag eller dette projekt. Vi tænkte på, om I vil bidrage til det og det. I kan få det og det ud af det”, opfordrer han.

 

  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K