Del

HHX-elever laver markedsanalyse for handelsstandsforening

Faget afsætning blev mere håndgribeligt for et hold hhx-elever fra Knord i Hillerød, da de blev sendt i byen for at lave en markedsanalyse af butikslivet i midtbyen. Og handelsstandsforeningen fik materiale, de ikke selv havde mulighed for at udarbejde.

Hvad bruger du midtbyen til? Hvad fungerer? Og hvad mangler du fra butikkerne eller omgivelserne? Det var nogle af de spørgsmål, et hold hhx-elever fra Knord i Hillerød blev sendt ud for at interviewe byens borgere om. Det skete som en del af faget afsætning, hvor deres faglærer Klaus Jørgensen havde indgået et samarbejde med handelsstandsforeningen i Hillerød.

- Jeg har altid gjort meget ud af at koble teori med praksis i afsætningsøkonomi. Det var grunden til, at jeg for to år siden kontaktede handelsstandsforeningen i Hillerød for at tale om samarbejdsmuligheder. Det faldt sammen med, at der på det tidspunkt var planer om at bygge et nyt storcenter uden for midtbyen, så der var risiko for, at al handel blev trukket væk fra midtbyen. Derfor stod handelsstandsforeningen faktisk med en helt konkret problemstilling, mine elever kunne være med til at løse, fortæller Klaus Jørgensen.

Interviews blev til rapport og præsentation

Klaus Jørgensens elever blev derfor i grupper sendt ud for at interviewe borgere i byen for at undersøge, hvad deres syn på midtbyen var, hvordan de brugte byen, og hvad der var af forbedringsmuligheder. - På den baggrund skulle eleverne lave en rapport, hvor de arbejdede med markedsanalyse. Og derefter skulle alle grupper holde hver deres præsentation for handelsstandsforeningen. Foreningen blev utrolig glade for elevernes input, og de tog deres rapporter med sig som grundlag for deres videre arbejde. De unge kom med nogle helt andre ting, end de selv ville kunne have fundet frem til, fordi der kunne være flere interessekonflikter for dem, fortæller Klaus Jørgensen.

En win-win situation

Han oplevede ligeledes en stor entusiasme over opgaven hos eleverne, og det er også derfor, han siden har lavet flere samarbejder med virksomheder, hvor eleverne får lov at komme med deres input til konkrete problemstillinger.

- Det bliver meget mere håndgribeligt for eleverne, hvad teorien kan bruges til. Og for virksomhederne er det positivt at få input fra unge mennesker, der ser lidt anderledes på tingene. Det er en win-win-situation, siger Klaus Jørgensen.

 

  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K