Del

Fokus på studiemiljø reducerer frafald på TECHCollege

På TECHCOLLEGE i Aalborg arbejder man meget bevidst med udviklingen af introforløb og studiemiljø. Det har mindsket frafaldet på GF1 med 5% på de deltagende fagretninger.

Lone Simonsen, pædagogisk udviklingskonsulent på TECHCollege, er tovholder på projektet og fortæller her om erfaringerne.

Introuger med faglighed

- Vi arbejder nu med en helt ny måde at byde vores GF1-elever velkommen på. På baggrund af en større interviewundersøgelse blandt lærere og elever undersøgelse, arbejder vi nu anderledes på en række fagretninger. Sidste år dropperede vi fx de traditionelle rundvisninger på skolen, fælles velkomst og taler med formaninger om faglighed, mødepligt og fraværsregistrering, som oftest fyldte de første dage. I stedet sendte vi eleverne direkte ud på værkstederne med konkrete opgaver. Og det har vist sig at være en succes, siger Lone Simonsen. 

Eleverne fra fagretningen” Mad og Oplevelser” skulle fx forberede mad og drinks til en reception.

- For nogle elever var det lidt voldsomt at blive kastet direkte ud i planlægning, opskrifter og madlavning, men langt de fleste var efterfølgende meget glade for introforløbet – også lærerne. Eleverne var særligt positive over for, at de med det samme mødte lærerne i deres fagidentitet, siger Lone Simonsen.

Ny viden om lærings- og ungemiljø

De nye introforløb er et af resultaterne at et flerårigt udviklingsprojekt ”Erhvervspædagogisk lærings- og ungemiljø” på TECHCOLLEGE. Formålet er at skabe et attraktivt ungemiljø, og nå de nationale mål om at 30% af unge skal tage en erhvervsuddannelse. Projektet har derfor som målsætning at sænke fravær og frafald på TECHCOLLEGE ved at udvikle og konstituere et dynamisk og motiverende lærings- og ungemiljø, og man er godt på vej. Det er nemlig lykkedes at reducere frafaldet på de involverede fagretninger med hele 5% på GF1.

- Indledningsvis bestod projektet af en lang række interviews og indsamling af data og observationer med GF1-elever og lærere. På baggrund af disse interviews blev der sat en række forsøg i gang i form af konkrete didaktiske eksperimenter blandt andet den nye opstart for GF1 eleverne og nye faglige og sociale tiltag på tværs af klasser samt indførelse af nye traditioner blandt de nye fagretninger. Der er også blevet afprøvet en ny form for ryste-sammen lejrtur, hvor eleverne i høj grad var inddraget og ansvarlige for både planlægning og afvikling af turen, hvilket har vist sig at være en stor succes, siger Lone Simonsen.

Relationer er det vigtigste

En af de mest markante og overraskende konklusioner i projektet er, at eleverne vægter relationen til lærerne som det absolut vigtigste.

- Eleverne svarer entydigt, at de sagtens kan klare fx lidt mangelfulde undervisningsfaciliteter eller kedelige lektioner og lange dage, det er ikke så væsentligt, så længe de har en god relation til lærerne, fortæller Lone Simonsen.

- Det har naturligvis givet stof til eftertanke og også gjort, at vi nu arbejder mere målrettet med at bedre lærernes tilgang og relationer til eleverne.

Læs mere om projektet og resultaterne fra TECHCOLLEGE her

  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K