Del

”Godt studiemiljø tiltrækker flere elever”

Voxpop: Tre hurtige spørgsmål til bestyrelsesformand på TECHCOLLEGE i Aalborg, Torben N. Christensen, udpeget af Dansk Industri.

1. Skal en erhvervsskole-bestyrelse forholde sig til studiemiljø?

Torben N. Christensen:
”- Ja, i aller højeste grad. Det forholder vi os kraftigt til. Studiemiljøet er en del af vores strategi og et vigtigt punkt, når vi fordeler ressourcer og planlægger bygningsstrategi. Lige nu er vi meget inspireret af nogle spændende undervisningsmiljøer i Holland, hvor bygningernes arkitektur understøtter de sociale fællesskaber”.

2. Er det vigtigt med introforløb?

Torben N. Christensen:
”- Introforløb er som sådan ikke et bestyrelsesanliggende, men i bestyrelsen har vi fokus på fastholdelse, og derfor bakker vi selvfølgelig op om arrangementer, der ryster eleverne sammen og skaber sammenhold.
Fra undersøgelser ved vi, at eud ofte bliver klandret for ikke at have det samme sjove ungdomsmiljø som fx stx – så vi er nødt til at skabe noget tilsvarende, således vi kan tiltrække og fastholde eleverne”.

3. Som repræsentant for arbejdsmarkedet bekymrer man sig så om studiemiljø og introforløb?

Torben N. Christensen:
”- Ja, for som arbejdsmarkedsrepræsentant er vi jo i høj grad interesseret i at tiltrække flere elever. Det er vi meget obs på”.

  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K