Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier SPOT på uddannelserne
 
 
 
 

Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier | november 2017

 
 
 
 

Kommunal indsats giver flere på eud

Hovedparten af lederne på erhvervsskolerne mener, det er vigtigt, at kommunerne har en strategi for samarbejdet med erhvervsskolerne. KL bakker op.

Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier (DEG) har undersøgt erhvervsskolernes samarbejder med folkeskolerne. Undersøgelsen viser, at 77 % af lederne på erhvervsskolerne ønsker at styrke samarbejdet med deres kommune.

- Erfaringer viser, at samarbejde mellem kommune og erhvervsskole øger folkeskoleelevernes interesse for erhvervsuddannelserne, siger Lars Kunov, direktør i Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier.


Læs mere

 

 

KL opfordrer kommunerne til en strategisk indsats

KL mener, kommunerne bør styrke indsatsen for at få flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse. Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier hilser udspillet velkommen.

- KL anbefaler kommunerne at indgå i et tættere samarbejde med erhvervsskolerne for at sikre en lokal sammenhæng mellem erhverv, uddannelse og beskæftigelse. Erhvervsskolerne er vigtige aktører i den lokale vækst og udviklingsdagsorden, siger Leon Sebbelin, formand for KL's Børne- og Kulturudvalg.


Læs mere

 

 

Horsens Kommune: Flere unge skal vælge en erhvervsuddannelse

Horsens Kommune har et politisk mål: Alle unge skal have en uddannelse, som fører til beskæftigelse og resulterer i, at hver enkelt kan klare sig selv og få et godt liv.

For at nå det mål, har kommunen lagt en strategi for samarbejdet mellem kommunen selv, grundskoler, ungdomsuddannelser og virksomheder. Der skal nemlig sættes ind på alle fronter for at føre strategien ud i livet.

- En del af strategien går ud på at få flere unge til at vælge og gennemføre en ungdomsuddannelse herunder særligt, at få flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse, siger Flemming Skaarup, skolechef i Horsens Kommune.


Læs mere

 

 

Tværkommunal indsats gav flere elever på eud

Et samarbejde mellem fem Vestegnskommuner fik flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse.

Samarbejdet var en succes. Andelen af unge, der valgte en erhvervsrettet uddannelse, gik fra 14,1 procent til 17,5 procent i de fem ”Young-Skills"- kommuner, mens tallet på landsplan var faldende i samme periode.

- Tre års samarbejde mellem fem kommuner, tre UU-centre, fire erhvervsskoler og Region Hovedstaden gjorde en forskel. Alle parter arbejdede via forløb med at hjælpe de unge til at blive mere afklarede omkring deres valg af uddannelse og med at skabe en glidende overgang mellem grundskole og erhvervsskole, fortæller Centerchef for Dagtilbud og Skole, Michael Hougaard Olsen, Herlev Kommune.


Læs mere

 

 

”Det vigtigste er dialog med lærere og forældre”

I Ringkøbing Skjern er erhvervsskolen og direktøren for skoleområdet i kommunen enige om, at de har en fælles udfordring. Man ønsker, at flere unge vælger erhvervsskolevejen efter folkeskolen.

UddannelsesCenter Ringkøbing Skjern og kommunen har derfor søsat projekt "Virksomheden i Skolen" for alle kommunens 7. klasser.

- Indsatsen består af fire trin. Først kommer alle lærerne på 7. årgang på kursus på erhvervsskolen, dernæst kommer alle eleverne fra 7. klasserne på besøg, hvor de hører om erhvervsuddannelserne. Tredje trin er, at eleverne skal ud og besøge virksomheder, hvor de ser i praksis, hvad man kan bruge sin erhvervsuddannelse til. Sidste trin i raketten er et forældrearrangement, hvor eleverne fremlægger, hvad de har oplevet på skolen og i virksomheden for deres forældre, - hvilket jeg personligt tror, er det vigtigste, fortæller John Lemming, rektor på UddannelsesCenter Ringkøbing Skjern.


Læs mere

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Foto: Venligst udlånt fra Learnmark: Folkeskoleelever fremlægger deres projekt fra erhvervsskolen for forældre.

 

 

 
 
 
 

Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier  -  Ny Vestergade 17, 2. sal  -  1471 København K
Tlf.: 333 77 888

 
 
Frameld nyhedsbrev