Del

Kommunalt fokus øger interesse for erhvervsuddannelser

Hovedparten af lederne på erhvervsskolerne mener, det er vigtigt, at kommunerne har en strategi for samarbejdet med erhvervsskolerne.

Hovedparten af lederne på erhvervsskolerne mener, det er vigtigt, at kommunerne har en strategi for samarbejdet med erhvervsskolerne. Erfaringer viser, at samarbejde mellem kommune og erhvervsskole øger folkeskoleelevernes interesse for erhvervsuddannelserne.

Danske Erhvervsskoler og -Gymnasiers (DEG) har undersøgt erhvervsskolernes samarbejder med folkeskolerne. Undersøgelsen viser, at 77 % af lederne på erhvervsskolerne ønsker at styrke samarbejdet med deres kommune.

Lars Kunov, direktør i DEG, forstår godt, at erhvervsskolerne ønsker tættere samarbejde med kommunerne.

- Vi har en national politisk målsætning om at øge tilgangen til erhvervsuddannelserne. Og erhvervsskolerne ønsker naturligvis at sikre den tilgang. Det skal blandt andet ske ved et tættere samarbejde med kommunerne herunder særligt folkeskolerne. Folkeskoleeleverne skal præsenteres for de praktiske fag, det anvendelsesorienterede, tidligt - gerne allerede i de helt små klasser. Det optager vores medlemsskoler, og derfor ønsker de at øge samarbejdet med kommunerne, siger Lars Kunov.

Gode erfaringer med samarbejder
En lang række erhvervsskoler og kommuner samarbejder allerede, og erfaringerne er gode. De unges interesse for erhvervsuddannelserne vokser, når de får mere viden om uddannelserne. Mange erhvervsskoler organiserer derfor indsatser omkring unges valg af ungdomsuddannelse ved hjælp af formelle samarbejdsaftaler med folkeskoler i kommunerne.

- Selv om viljen er der, er det en kæmpe udfordring for vores 63 erhvervsskoler at samarbejde med de på landsplan mere end 1200 folkeskoler og dertil kommer friskoler og efterskoler, siger Lars Kunov. Skal samarbejdet øges forudsætter det, at erhvervsskolerne har kapacitet og økonomisk råderum til at køre sådanne projekter.

- Størstedelen af vores erhvervsskoler vil gerne bidrage til folkeskolens praksisrettede undervisning og har erfaringen og ekspertisen til at gøre fagene mere relevante og spændende for eleverne, siger Lars Kunov og fortsætter: Men det kræver, at mulighederne for at udføre arbejdet er til stede.

- Vi har fx et stort ønske om at kommunerne, i samarbejde med blandt andet erhvervsskoler, udarbejder udskolingspakker, som giver folkeskoleeleverne en større forståelse for, hvad en moderne faglært kan og arbejder med. Det tror vi, vil være med til at tiltrække flere unge til erhvervsuddannelserne, siger Lars Kunov.

 

  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K