Del

Horsens Kommune: Flere unge skal vælge en erhvervsuddannelse

Horsens kommune har et politisk mål: Alle unge skal have en uddannelse, som fører til beskæftigelse og resulterer i, at hver enkelt kan klare sig selv og få et godt liv.

For at nå det mål, har kommunen lagt en strategi for samarbejdet mellem kommunen selv, grundskoler, ungdomsuddannelser og virksomheder. Der skal nemlig sættes ind på alle fronter for at føre strategien ud i livet.

- En del af strategien går ud på at få flere unge til at vælge og gennemføre en ungdomsuddannelse herunder særligt at få flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse. Det skyldes dels, at Horsens kommune forfølger de nationale politiske mål om, at 30 % af en ungdomsårgang skal vælge en erhvervsuddannelse i 2025; dels at det for mange elever er den rigtige vej at gå, og at kommunen vil sikre dygtig faglært arbejdskraft i lokalområdet, hvor der er virksomheder, der efterspørger arbejdskraften, siger Flemming Skaarup, skolechef i Horsens Kommune.

- For at nå målet har vi i kommunen etableret fem forpligtende samarbejder om udskoling blandt grundskolerne. Målet er at etablere mere motiverende læringsmiljøer, der er store nok til at skabe spændende valgfag og profiler, der kan inspirere de unge forud for valget af ungdomsuddannelse, fortæller Flemming Skaarup.

Learnmark underviser i valgfag for grundskolen

Erhvervsskolen Learnmark spiller en central rolle i samarbejdet.

- Vi har netop gennemført første del af et forløb med 25 7.-klasses elever fra tre forskellige skoler. De har gået hos os hver torsdag i ti 10 uger og skal nu beslutte sig for, om de i 8.-9. klasse vil tage deres valgfag permanent i vore regi, fortæller uddannelsesleder, Morten Hougaard, på Learnmark.

Tilbuddet til grundskoleeleverne hedder ”Inno-Talent: Talent for innovation og bæredygtighed”, og målet er at tiltrække flere og ikke mindst dygtigere elever til eud-uddannelserne.

- Fokus i forløbet er på innovative processer og bæredygtige løsninger, når vi arbejder med konceptudvikling og produktfremstilling. Og så vil vi med ”Talent” gerne signalere, at eud-uddannelserne er fyldte med talentforløb, siger Morten Hougaard.

Evalueringen efter det første hold ser lovende ud. Op mod halvdelen af grundskoleeleverne har givet udtryk for, at de ønsker at fortsætte deres valgfag på Learnmark.

- Eleverne har været begejstrede, og forældrene har været på besøg på Learnmark og fået præsenteret elevernes arbejde, hvilket også har været en øjenåbner for mange, siger Morten Hougaard.

Til januar tager Learnmark imod 25 nye elever i ti uger.

- Hvis alt går vel, kan samarbejdet blive enormt omfattende, og vi forventer det vil tiltrække flere elever, siger Morten Hougaard.

Kort om samarbejdet

Tre grundskoler i kommunen udbyder valgfag i fællesskab herunder ”Talent for innovation”, Iværksætteri” og ”Håndværk”. Lærere fra Learnmark Business og Learnmark Tech afvikler valgfagene. Grundskolerne betaler en fast takst til Learnmark for hver afviklet time. Hele samarbejdet er støttet af projektmidler fra Region Midtjylland og af EU’s socialfond.

  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K