Del

”Det vigtigste er dialog med lærere og forældre”

I Ringkøbing Skjern er erhvervsskolen og direktøren for skoleområdet i kommunen enige om, at de har en fælles udfordring. Man ønsker, at flere unge vælger erhvervsskolevejen efter folkeskolen.

John Lemming, rektor på UddannelsesCenter Ringkøbing Skjern, fortæller her om projektet ”Virksomheden i skolen”, som erhvervsskolen og kommunen er gået fælles om for at tiltrække flere elever.

- I Ringkøbing-Skjern Kommune er vi fuldstændig afhængig af dygtig faglært arbejdskraft. Vi har blandt andet Vestas og Siemens, og skal vi fastholde store virksomheder og erhvervsudviklingen i vores landsdel, skal vi kunne levere dygtig faglært arbejdskraft - og det ved kommunen godt, siger John Lemming. 

Virksomheden i skolen

 - Vi har derfor søsat et projekt, vi kalder ”virksomheden i skolen” for alle kommunens 7. klasser. Indsatsen består af fire trin. Først kommer alle lærerne på 7. årgang på kursus på erhvervsskolen for at se skolen og høre om de forskellige uddannelser og muligheder. Dernæst kommer alle eleverne fra 7. klasserne på besøg, hvor de hører om de erhvervsuddannelser, de selv har valgt. Tredje trin er, at eleverne skal ud og besøge virksomheder, hvor de ser i praksis, hvad man kan bruge sin erhvervsuddannelse til. Sidste trin i raketten er et forældrearrangement, hvor eleverne fremlægger, hvad de har oplevet på skolen og i virksomheden for deres forældre, fortæller John Lemming.

På den måde spreder man kendskabet til erhvervsuddannelse til de vigtigste vejledere i børnenes liv: Deres forældre og deres lærere.

- Dialogen med folkeskolelærerne og forældrene er klart det vigtigste ved indsatsen. Når de to grupper får mere viden om erhvervsuddannelserne, tror vi, elevernes interesse vil følge efter, siger John Lemming.

Rokker lærernes fordomme
Det der har overrasket erhvervsskolen mest undervejs i projektet har været folkeskolelærernes reaktioner, når de har besøgt erhvervsskolen.

- Lærerne har været så imponerede og overraskede over, hvor mange forskellige muligheder der ligger i en erhvervsuddannelse, og over hvor højt niveauet er på mange af vores uddannelser. Vi har helt klart rokket ved lærernes fordomme. En af dem udbrød helt spontant: ”Hold da fast mand, de (red. eleverne) skal da godt nok være dygtige for at klare det her, fortæller John Lemming.

Samarbejdet mellem UddannelsesCenter Ringkøbing Skjern og Ringkøbing-Skjern Kommune har kørt siden 1. januar 2017 og løber i første omgang i en treårig periode.

 

  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K