Del

Kommunal indsats fik unge til at vælge en erhvervsuddannelse

Et tværkommunalt samarbejde mellem fem Vestegnskommuner fik markant flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse.

Tilbage i 2012-15 indgik fem Vestegnskommuner (Herlev, Ishøj, Albertslund, Vallensbæk og Gladsaxe) et samarbejde under navnet ”Young Skills - klædt på til en erhvervsuddannelse”. Målet var at få flere unge til at vælge en erhvervsrettet uddannelse.

Samarbejdet var en succes. Andelen af unge, der valgte en erhvervsrettet uddannelse, gik fra 14,1 procent til 17,5 procent i de fem ”Young-Skills kommuner, mens tallet på landsplan var faldende i samme periode.  

Indsatsen afklarede eleverne

Tre års samarbejde mellem de fem kommuner, tre UU-centre, fire erhvervsskoler og Region Hovedstaden gjorde en forskel. De involverede parter arbejdede via forløb med at hjælpe de unge til at blive mere afklarede omkring deres valg af uddannelse og med at skabe en glidende overgang mellem grundskole og erhvervsskole.

Centerchef for Dagtilbud og Skole, Michael Hougaard Olsen, Herlev Kommune, fortæller her om samarbejdet:

- For Herlev Kommune var deltagelsen i ”Young Skills” interessant; formålet var, at skabe større interesse for erhvervsuddannelserne blandt eleverne, således at flere – måske langt flere søgte disse uddannelser. Desuden var formålet, at skabe sammenhæng i uddannelsesforløbene.

Ny brobygningsdidaktik
Projektet opererede med at skabe og udvikle en ny brobygningsdidaktik og metodik fra grundskole til ungdomsuddannelserne.

- For Herlev Kommune var det lige som for de andre deltagende kommuner også et fokus på den lange bane at reducere frafald og omvalg på ungdomsuddannelserne samt øge optaget og gennemførselsprocentandelen på erhvervsuddannelserne, siger Michael Hougaard Olsen.

Flere elever på erhvervsskolerne
Overordnet viser resultaterne i evalueringen efter projektet, at projektet har gjort en positiv forskel. Det ses blandt andet ved, at:

• Ansøgningsfrekvensen til erhvervsskolerne i de deltagende kommuner er steget.
• Lærere og vejledere har fået større betydning for elevernes valg af ungdomsuddannelse, og • Erhvervsskolernes status er øget blandt eleverne.
• Samarbejdet mellem grundskole og ungdomsuddannelserne er styrket

Projektet har resulteret i, at Herlev Kommune i dag samarbejder med folkeskolerne og erhvervsskolerne om følgende indsatser:

• Uddannelsesmesser på kommunens tre folkeskoler
• Besøgsarrangementer på erhvervsskolerne for udskolingslærererne
• Obligatoriske besøg i forbindelse med UJ-dagene på erhvervsskolerne
• Brobygningsaktiviteter for udskolingselever
• Besøg af gæstelærere samt rollemodeller fra erhvervsskolerne på folkeskolerne. 

 

  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K