Del

KL-udspil: ”Godt på vej mod uddannelse og job”

KL opfordrer kommunerne til at styrke indsatsen for at få flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse. Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier hilser udspillet velkommen.

KL kom i sommer med et udspil til kommunerne. Opfordringen var klar: Der skal gøres en indsats for at få flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse.

Udspillet hedder ”Godt på vej mod uddannelse og job” og indeholder blandt andet helt konkrete anbefalinger til, hvordan kommunerne kan gå ind og arbejde for at støtte elevernes overgang til en ungdomsuddannelse samt understøtte, at flere vælger en erhvervsuddannelse.

- KL anbefaler kommunerne at indgå i et tættere samarbejde med erhvervsskolerne for at sikre en lokal sammenhæng mellem erhverv, uddannelse og beskæftigelse. Erhvervsskolerne er vigtige aktører i den lokale vækst og udviklingsdagsorden, da de i høj grad uddanner til det lokale arbejdsmarked. Mangel på kvalificeret arbejdskraft er en hæmsko for produktivitetsvæksten i Danmark. En vækst, som ellers ville gavne det økonomiske fundament for velfærden i hele Danmark, siger Leon Sebbelin, formand for KL's Børne- og Kulturudvalg.

Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier er meget tilfredse med udspillet

- Det er meget positivt, at KL opfordrer alle kommuner til at lægge en strategi for at øge tilgangen til erhvervsuddannelserne. Det understreger det nationale og kommunale fokus, der nu er på, at vi skal have uddannet flere faglærte for at sikre vores erhvervsudvikling, vækst og i sidste ende velfærd, siger Lars Kunov, direktør i Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier.

Fakta om udspillet

Udspillet indeholder seks helt konkrete anbefalinger til kommunerne, der foreslås at arbejde med:

1. En styrket praksisnær og anvendelsesorienteret dimension i folkeskolen

2. En samlet og forenklet indsats i udskolingen med fokus på karriereplanlægning

3. En styrket kommunal forankring af arbejdet med overgange til ungdomsuddannelserne

4. Lettere adgang til erhvervsskoler i hele landet

5. Erhvervsskolerne skal forankres bedre i lokalsamfundet

6. Erhvervsskoleuddannelsernes indhold og kvalitet skal matche erhvervslivets behov

Læs KL's udspil her

  • Danske Erhvervsskoler og –Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K