Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier - Lederne
 
 
 
 

KORT NYT FRA DEG UGE 1-2 2021

 
 
 
 
 
 

 

PRESSE


DEBAT: Transporttid skal indgå i en ny elevfordelingsmodel
Før jul var Ole Heinager, formand for DEG-L, i Altinget med et indlæg om sammenhængen mellem transporttid og de unges søgning til ungdomsuddannelserne. Baggrunden var en analyse lavet af DEG, som kan genlæses her. Ole Heinager siger bl.a.: ”Det vil få store tidsmæssige omkostninger for den enkelte elev at blive flyttet fra et erhvervsgymnasialt udbud til et andet. Omkostninger, der i sidste ende kan betyde, at elever i stedet vælger det almene gymnasium eller endda ender med at falde fra og droppe ud”. Læs hele debatindlægget her


INTERVIEW: Vi nærmer os en seriøst brændende platform
Ole Heinager er i den senere tid blevet interviewet til både artikler, radioindslag og tv-udsendelser om de faglige og sociale konsekvenser ved, at elever på ungdomsuddannelserne ikke kan møde fysisk ind på skolerne. Den 11. januar blev Ole Heinager bl.a. interviewet til TV Avisen Morgen. Indslaget kan ses her. Og samme dag udtalte han sig til Fagbladet 3F, hvor han bl.a. sagde: ”Det er ikke det fedeste at få stukket en computer i hånden i stedet for en murerske. Hvis man skal opretholde en motivation, så er det begrænset, hvor længe man kan holde den kørende online”. Læs hele artiklen her.


INTERVIEW: For tidligt at aflyse sommerens afgangsprøver
Ole Heinager er ligeledes blevet interviewet af Jyllands-Posten vedrørende afgangsprøverne til sommer. DEG er enige med ministeren i, at det stadig er for tidligt at aflyse sommerens afgangsprøver men appellerer til, at skoler og elever får en afklaring 1. marts 2021. Læs hele artiklen her.


INTERVIEW: Corona udfordrer erhvervsskolernes rekruttering 
I Licitationen den 13. januar problematiserer Ole Heinager aflysningen af forårets og efterårets fysiske brobygning og introduktion, som kan få konsekvenser for søgetallet til erhvervsuddannelserne. Derfor foreslår Ole Heinager, at ansøgningsfristen skubbes en måned fra 1. marts til 1. april, hvilket bakkes op af en række organisationer (se nedenfor). Læs hele artiklen her.


Udskyd fristen for ansøgning til ungdomsuddannelserne 
DEG har sammen med DA, FH, KL, Uddannelsesforbundet, Danske Landbrugsskoler, Danske SOSU-skoler, Efterskolerne, Danmarks Lærerforening og Skolelederforeningen og Frie Skolers Lærerforening sendt en appel til uddannelsesordførerne og børne- og undervisningsministeren om at udskyde fristen for ansøgning til ungdomsuddannelserne fra 1. marts til 1. april 2021. Det handler om et vigtigt valg for de unge, og der er brug for mere tid til at introducere dem for de forskellige ungdomsuddannelser. Læs mere her.


INTERVIEW: Hjælpepakke til gymnasiet
På baggrund af Danske Gymnasiers forslag om hjælpepakker til at kunne indhente det faglige efterslæb i foråret, har Gymnasieskolen interviewet Ole Heinager, som bl.a. siger: ”På htx kan der for eksempel godt være et stort behov for mere værkstedsundervisning, som ikke kan lade sig gøre under nedlukningen”. Læs hele artiklen her.


DEBAT: Teknologifag hører til på htx – ikke på de almene gymnasier 
I en ny strategi foreslår Danske Gymnasier at oprette et nyt teknologifag på stx. Formand for DEG-B, Lars Goldschmidt og lektor på htx Hansenberg Tekniske Gymnasium og medlem af DEG-B's bestyrelse Iben Lehmann Rasmussen, appellerer til, at man anerkender og respekterer de forskellige fagprofiler på de tre gymnasieuddannelser. De skriver bl.a. i et debatindlæg i Altinget: ”Derfor vil det være naturligt, at unge mennesker, som ønsker at dygtiggøre sig indenfor det teknologiske område, vejledes til at vælge htx”. Læs hele indlægget her.


ARTIKEL: Danske Gymnasier vil have mere teknologi, verdensmål og ”engineering”
Formanden for Gymnasieskolernes Lærerforening, Tomas Kepler har ligeledes udtalt sig om forslaget om et nyt teknologifag på stx. Tomas Kepler har svært ved at se behovet for den nye strategi, som DG fremlægger. Samtidig frygter han, at stx kommer til at række for meget ind over andre gymnasiale uddannelsers domæne. Han siger bl.a. ”Vi har forskellige gymnasiale uddannelser med hver deres profil med hensyn til fag, didaktik ect. Der tilbyder en uddannelse som htx jo allerede engineering og mere praksisorienterede tilgange. Vi skal holde fast i, at vi har en række gymnasiale uddannelser med forskellige identiteter. Læs hele artiklen her. Asger Boe Wille, der er bestyrelsesmedlem i GL, bakker op om linjen i et debatindlæg til gymnasieskolen. Det kan læses her.


ARTIKEL: Hhx-gymnasier: Vi ”snydes” for millioner i udkantstilskud
Gymnasieskolen bragte en artikel den 13. januar, som belyser den økonomiske ulighed blandt de forskellige gymnasieuddannelser. Her interviewes bl.a. Carsten Eriksen, direktør på Tønder Handelsskole og bestyrelsesmedlem i DEG-L. Artiklen handler om udkantstilskuddet til udkantsgymnasier. Udkantstilskuddet er vigtigt for at kunne bevare et lokalt udbud af ungdomsuddannelser i hele landet. Men gymnasieuddannelserne er ikke økonomisk ligestillet. I artiklen fremgår det, at små handelsgymnasier i udkantsområderne ville få over to millioner kroner mere i udkantstilskud, hvis de var almene gymnasier. Læs hele artiklen her.


INTERVIEW: De tænker med træ
Kristelig Dagblad har interviewet Ole Heinager til en større artikel, som udkom den 7. januar. Artiklen handler om snedkerfaget, og problematiserer, at mens ledigheden blandt akademikere er stigende, så er efterspørgslen på faglært arbejdskraft det tilsvarende. Ole Heinager siger: ”Det handler jo om skabertrang og om at føle, at man udretter noget. I modsætning til os, der sidder i møder hele dagen og kan være i tvivl”. I artiklen bliver flere elever interviewet, som valgte at skifte spor fra universitet til erhvervsskolen. Artiklen foreligger kun på print. 
 

POLITIK


Forlængelse af nedlukning og fokus på fagligt efterslæb
Børne- og undervisningsministeren bekendtgjorde i Folketingssalen onsdag d. 13. januar, at hun vil indkalde folketingets partier og andre aktører til møde om indsatser, der skal modvirke et fagligt efterslæb som konsekvens af forlængelsen af nedlukningen. I DEG har vi udarbejdet et notat og sendt det til ordførerne og Børne- og Undervisningsministeren med konkrete forslag, der vedrører de erhvervsrettede ungdomsuddannelser.

Læs DEG’s anbefalinger til initiativer mod fagligt efterslæb her.
 

ANALYSER


Analyser og notater om AMU til temauge
I uge 2 har DEG afholdt temauge om arbejdsmarkedsuddannelserne på LinkedIn. I den forbindelse har DEG udarbejdet en række analyser og notater om AMU. Læs mere på hjemmesiden her og find de enkelte analyser og notater nedenfor. 


Brugen af arbejdsmarkedsuddannelser

Arbejdsmarkedsuddannelserne spiller en stor samfundsmæssig rolle for fremtidens arbejdsmarked

Arbejdsmarkedsuddannelserne kan være vejen til beskæftigelse for faglærte og ufaglærte

Arbejdsmarkedsuddannelser kan være vejen til beskæftigelse for indvandrere og efterkommere

2. generationsreformer og arbejdsmarkedsuddannelser som en samfundsinvestering i fremtidig velstand


Jobcentrenes brug af AMU-kurser
Foruden ovenstående analyser, har DEG set på jobcentrenes brug af AMU-kurser. En vigtig aktør på opkvalificeringsområdet er jobcentrene, der med arbejdsmarkedsuddannelserne har mulighed for at styrke de ledige faglærtes og ufaglærtes beskæftigelsesmuligheder. Læs mere her.


Økonomi i AMU
Arbejdsmarkedsuddannelserne spiller en central rolle for faglærte og ufaglærte når det kommer til opkvalificering og styrkelse af beskæftigelsesmuligheder. DEG har i et faktaark forsøgt at skabe overblik over finansieringen af AMU-kurserne. Læs mere her.


Praktikpladstal fra DEGs datapanel november 2020
En undersøgelse af praktikpladstallene, baseret på en måling blandt 10 skoler, viser, at der er oprettet 22 pct. flere nye praktikpladsaftaler i november måned 2020 sammenlignet med samme måned året forinden. Læs mere her.
 

INITIATIVER


”Håndværker er det fedeste man kan være”
DM i Skills har interviewet Lasse Kristensen, der er snedkermester og vinder af DM i Skills i 2006 og deltog ligeledes i WorldSkills i Japan i 2007. Lasse fortæller, hvad hans deltagelse i DM i Skills betød for ham. DEG er med til at støtte talentudviklingen hos faglærte unge i Danmark og ser frem til, at DM i Skills igen kan blive afholdt, så vi sammen kan vise alle de unge, hvad man kan med en erhvervsuddannelse. Se videoen her.


National måling skal give erhvervsskoleelever en bæredygtig stemme
Torsdag den 10. december lancerede DEG et spørgeskema om elevernes holdning til bæredygtige værdier på deres fremtidige arbejdsplads. Undersøgelsen gennemføres i samarbejde med iLoveGlobalGoals, Epinion og Danmarks Statistik. Alle erhvervsskoler er inviteret til at deltage i undersøgelsen, der kan bruges i og uden for undervisningen. Spørgeskemaet er åbent til og med den 29. januar 2021. Find spørgeskema og inspirationsvideoer om skemaets tema her. Og find spørgeskemaet her og del det gerne bredt i dit netværk.


Indsats for et chikanefrit skolemiljø
DEG har udarbejdet et værktøj, som skal understøtte erhvervsskolernes arbejde med at skabe et chikanefrit skolemiljø. Det finder I her. Værktøjet indeholder bl.a. et dialogspil ”Over stregen”, der skal skabe en naturlig dialog om, hvad der opfattes som grænseoverskridende adfærd. Der tilbydes uddannelsesdag i facilitering af dialogspillet. Hvis man ønsker at komme på venteliste hertil, sendes navn, titel, skole og mailadresse til Esma Suzan Kara på esk@deg.dk senest fredag den 22. januar 2021.
 

KONFERENCER OG EVENT


Webinar om elevdeltagelse og bæredygtighed 
De tre bæredygtige ungdomsuddannelsesnetværk VUC Verdensmålsforum, Erhvervsskolenetværk for FN’s Verdensmål og Gymnasieskolernes klimaalliance inviterer til et fælles webinar den 23. marts 2021 om elevdeltagelse og bæredygtighed. Læs mere om webinaret og tilmeld dig her.
 

PERSONALE NYT


Ida Qvortrup Thygesen stopper hos DEG
Vi vil gerne takke Ida Qvortrup Thygesen for hendes indsats i Public Affairs teamet som politisk konsulent. Ida er blevet tilbudt en stilling som politisk rådgiver hos Socialdemokratiet på børne- og undervisnings-, samt beskæftigelsesområdet og stopper derfor i DEG med udgangen af januar. Vi ønsker Ida god vind fremover og ser frem til at holde kontakten. DEG har ansat en ny konsulent, som starter 1. februar. Præsentation følger. 


Stillingsopslag: Konsulenter til Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier (DEG)
DEG ønsker at opruste på de erhvervsrettede uddannelser for bl.a. at kunne arbejde mere strategisk med implementeringen af de politiske aftaler, der er indgået på erhvervsskolernes område. Derfor søger vi to konsulenter; en til DEG’s Udviklingsteam og en til DEG’s Rådgivningsteam. Læs stillingsopslaget her. Jobopslaget må gerne deles.

 

EKSTERN


Inspiration til din fjernundervisning på EUD
Mangler du nye ideer, programmer eller værktøjer til din fjernundervisning? Center for it i undervisningen (CIU) deler i deres digitale katalog inspiration til hensigtsmæssig brug af it i undervisningen. Her finder du over 70 artikler med guides til it-værktøjer, ny viden og forskning, eksempler fra praksis og meget mere. Gå på opdagelse her.


Webinar om Styrkelse af de lokale samarbejde mellem kommuner og erhvervsskoler
Styrelsen for Undervisning og kvalitet og Styrelsen for Arbejdsmarked og rekruttering afholdt webinar onsdag den 12. januar om det lokale samarbejde mellem kommuner og erhvervsskoler. Efter webinaret har styrelserne fremsendt inspirationsmateriale til samarbejde, som kan læses her og en pjece om digital datadeling om unge med uddannelsespålæg, som kan læses her.


Projektet ”kloge hænder” har motiveret unge til at kigge mod en erhvervsfaglig uddannelse
Jyske Bank tog i 2018 initiativet til projektet ”kloge hænder”, som skulle motivere flere unge til at vælge en erhvervsfaglig uddannelse. Projektet er blevet afsluttet i 2020 med gode resultater. Læs mere om projektet her.


Online forløb om fusionsenergi
DTU Fysik har udviklet et gratis forløb om fusionsenergi. Forløbet skal klæde gymnasielærer på til at implementere viden om fusionsenergi i undervisningen på en sjov og spændende måde. Man kan læse mere om forløbet og tilmelde sig her


Læringsfestival online 1.- 4. marts 2021
I år arrangeres læringsfestivalen som online event. For erhvervsskolerne er der både relevante sessioner for gymnasiale uddannelser, EUD og VEU. Se program og tilmeldingsmulighed her

 

 

 
 
 

Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier  -  Ny Vestergade 17, 2. sal  -  1471 København K
Tlf.: 333 77 888

 
 
Frameld nyhedsbrev