Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier - Lederne
 
 
 
 

KORT NYT FRA DEG UGE 17-18 2021

 
 
 
 
 
 PRESSEBørsen: Viljen til den grønne omstilling er der, men hvor er arbejdskraften?
Vi skal have flere unge til at tage en erhvervsuddannelse og vise dem, at de med deres fag kan gøre en afgørende forskel for klimaet. Men alt for få søger ind på en erhvervsskole. I København er det kun ca. 11 procent af afgangseleverne i folkeskolerne, og på landsplan er det knap 20 procent. Det er langt fra målsætningen i erhvervsskolereformen på 25 procent i 2020. Det skriver Ole Heinager, formand DEG-L, Cecilia Lonning-Skovgaard, beskæftigelses- og integrationsborgmester i København, og Henrik Fugmann, formand for TEKNIQ Arbejdsgiverne i et debatindlæg i Børsen d. 6. maj. Læs debatindlægget på borsen.dk

Håndværkeren: Store forskelle i erhvervsskolernes samarbejder med erhvervslivet 
I Ekstra Bladets tillæg Håndværkeren fra d. 6. maj blev der bragt en artikel om SMVdanmarks rapport, der samler evalueringerne af virksomhedernes årlige vurdering af samarbejdet med erhvervsskolerne. På en skala fra 1-10 rangerer virksomhedernes evalueringer fra 6,35 til 8,63. Ole Heinager, formand DEG-L, udtaler til Ekstra Bladet, at ”det betyder meget for os, at vi har et godt samarbejde med virksomhederne, og derfor er vi også meget optagede af, hvordan virksomhederne vurderer samspillet med skolen. Evalueringerne ser vi som et udgangspunkt for en dialog om, hvad vi kan blive bedre til”. Artiklen er udgivet i den trykte udgave af Håndværkeren, der udkom med Ekstra Bladet d. 6. maj. 

TV2 News: Flere faglærte til den grønne omstilling
I lys af København Kommunes nye kampagne, der skal vise unge, at de kan gøre en forskel for klimaet med en erhvervsuddannelse, siger Ole Heinager, formand DEG-L, til TV2 News ”De fleste unge har lyst til at bidrage til den grønne omstilling. Derfor skal vi være bedre til at sætte ord og billeder på, hvad det er der er brug for, og hvordan en erhvervsuddannelse kan bidrage til dette”. Indslaget blev bragt om formiddagen d. 3. maj. 

Altinget: Erhvervsskoler: Vi skal sikre elevtilgangen til hhx og htx i en elevfordelingsmodel
Politikerne må tage højde for, at forskellige forhold gør sig gældende på htx, hhx og stx, når de skal udtænke en ny fordelingsmodel. Hhx og htx er for eksempel et aktivt tilvalg for mange elever, og det engagement skal understøttes i en ny model, skriver Lars Goldschmidt, formand DEG-B og Ole Heinager, formand DEG-L i Altinget d. 3. maj. Læs hele debatindlægget her

Regionale nyheder DR P4: Brobygning
Flere unge har søgt en erhvervsuddannelse hos ZBC og EUC Nordvestsjælland på trods af, at brobygning sidste år blev aflyst eller afholdt virtuelt. Flere skoler har haft gode erfaringer med virtuelle rundvisninger – et tiltag som flere gerne vil forsætte med i deres brobygningsindsats. Formand DEG-L, Ole Heinager, fortæller, at brobygning forsat er ekstremt vigtigt for at få flere til at vælge en erhvervsuddannelse. Lyt til indslaget fra d. 30. april på P4

Berlingske: Drastiske tiltag er nødvendige, hvis uddannelsessystemet skal møde de unge og samfundets behov
”Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at aldrig har så få gennemført en erhvervsuddannelse. Det er katastrofalt for den enkelte og for Danmark. Vi bliver nødt til at diskutere, om vi investerer nok i vores uddannelsessystem og om pengene bruges rigtigt. Dansk Erhverv er kommet med et udspil til en samlet uddannelsesreform med mange gode takter, som vi i Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier bakker op om.” Sådan skriver formand DEG-B, Lars Goldschmidt, og formand DEG-L, Ole Heinager i et debatindlæg bragt i Berlingske d. 27. april. Læs debatindlægget på berlingske.dk eller på DEGs hjemmeside 


POLITIKElevfordeling på de gymnasiale uddannelser 
Der er efterhånden ingen tvivl om, at en fremtidig model for elevfordeling og kapacitetsstyring på de gymnasiale uddannelser er en prioritering for børne- og undervisningsminister, Pernille Rosenkrantz-Thiel, som flere gange har udtrykt, at hun ønsker at forhandle en aftale på plads inden sommerferien. DEG mener, at elevfordeling ikke må hindre adgangen til hhx og htx, og at der er brug for en helhedsplan, der indtænker elevfordeling og kapacitetsstyring, segmentering, fremtidens bevillingssystem og institutionsstruktur. Læs DEGs helhedsplan og find relevante analyser og faktaark og de gymnasiale uddannelser på deg.dk 

Deadline DR2: Har karakterkravet på erhvervsuddannelserne slået fejl? 
I Deadline på DR2 blev der onsdag d. 5. maj sat fokus på den politiske beslutning om at indføre et karakterkrav på 02 i dansk og matematik som adgangsgivende til en erhvervsuddannelse tilbage i 2015. En analyse fra DEA viser nu, at kravet ikke har haft den ønskede effekt, men derimod, at flere falder helt ud af uddannelsessystemet. Jens Joel, undervisningsordfører for Socialdemokratiet, mener ikke, at kravet skal fjernes, fordi det kræver gode basale kompetencer at blive faglært. Unge skal løftes i grundskolen og de skal præsenteres for flere forskellige fagligheder end der bliver gjort i dag, så vi kan få flere til at vælge en erhvervsuddannelse. Se indslaget der starter 12:30 inde i udsendelsen her

Åbent samråd i Børne- og Undervisningsudvalget om at sikre, at vi får uddannet flere faglærte
D. 6. maj var der åbent samråd i Børne- og Undervisningsudvalget, hvor det blev diskuteret, hvordan Danmark får flere faglærte. Praksisfaglighed ind i folkeskolen, attraktive ungdomsmiljøer på alle ungdomsuddannelser, karakterkrav på eud og mesterlære var nogle af de emner, der blev diskuteret. Det stod klart, at ministeren var optimistisk, da alle partier er optagede af at finde løsninger og sætte ind på området. Læs seks pointer fra samrådet i artiklen her på Altinget.dk

DEG med i projekt der skal kortlægge behovet for grønne kompetencer på det danske arbejdsmarked
Den grønne tænketank Concito og tænketanken Mandag Morgen er gået sammen om at kortlægge fremtidens grønne arbejdsmarked og beskrive, hvad der skal til, for at arbejdsmarkedet kan følge med til en grøn omstilling. Projektet er toårigt og finansieret af Novo Nordisk Fonden, Industriens Fond og Pension Danmark. Som et centralt element i projektet er der etableret en følgegruppe hvor bl.a. DEG er med. Projektet, som dermed samler en række toneangivende kræfter på tværs af det danske samfund, er den første af sin art både i Danmark og i resten af verden. Håbet er, at projektet dermed kan bidrage til at vise både danske beslutningstagere og udlandet, hvordan at den grønne omstilling og tilvejebringelsen af arbejdskraften til den kan gå hånd i hånd. Læs mere her


KONFERENCER OG EVENTSRektorkonference 2021
Husk at sætte kryds i kalenderen d. 28.-29. september, hvor årets Rektorkonference for hhx og htx-rektorer løber af stablen. Dag 1 afholdes på Hotel Scandic i København og dag 2 på Børsen, hvor konferencen afsluttes med præmieoverrækkelse ved DM i Teknologi og Erhvervscase. I år glæder vi os ekstra meget, da vi forventer at afholde konferencen med fysisk fremmøde. Der åbnes for tilmeldingen primo august. Læs mere og se programmet her

Husk at tilmelde jer til DM i Teknologi og Erhvervscase 2021
Der er åbnet for tilmelding til DM i Teknologi og Erhvervscase for både hhx og htx. Husk at sprede budskabet til relevante uddannelsesledere og lærere. Læs mere og tilmeld jer på www.deg.dk

Lanceringsevent for nyt kvalitetsnetværk for erhvervsskolerne 
D. 18. maj 2021 lyder startskuddet til et nyt kvalitetsnetværk for erhvervsskolerne, der skal skabe grundlag for videndeling om brug af data på institutioner for erhvervsuddannelser, gymnasiale uddannelser og voksen- og efteruddannelse. Lanceringen af netværket sker på et webinar, hvor deltagerne kan høre om netværket, og hvor vi går i dybden med det aktuelle tema ”brug af trivselsdata”. Programmet har fokus på ”hands on”- erfaringer, krydret med ekspertoplæg og input fra ministeriets læringskonsulenter. Se program og læs mere om kvalitetsnetværket her

Bæredygtighed i byggeriet
D. 19. maj afholder Byggeriets Uddannelser og en række samarbejdspartnere digitalt event om bæredygtighed i bygge- og anlægsbranchen med fokus på uddannelse. DEG bidrager med et indlæg om rekruttering af faglærte i byggebranchen - mellem bæredygtighed og efteruddannelse. Læs mere om programmet og tilmeld dig her: Bæredygtighed i byggeriet: Er du klar til klimaomstilling? Læs også om Byggeriets Uddannelsers undersøgelse, der konkluderer, at ”Flere håndværkere efterspørger kompetenceudvikling inden for bæredygtighed” her


PERSONALENYTNy medarbejder i DEG
DEG byder velkommen til Mie Hovmark Christensen, der pr. 1. maj er ansat som rådgivningskonsulent i rådgivningsteamet, hvor hun skal beskæftige sig med VEU og EUD. Mie er uddannet kommunikatør fra Danmarks Medie- og Journalisthøjskole og kommer fra en stilling som konsulent i DI Dansk Byggeri, hvor hun også har arbejdet med uddannelsesområdet. Mie har også tidligere været formand for Erhvervsskolernes Elev Organisation, EEO. Vi byder Mie velkommen og glæder os til samarbejdet.
 

EKSTERNNyt kursus i bæredygtighed i pædagogisk praksis
Der er et stort behov for formel efter- og videreuddannelse af undervisere i feltet omkring uddannelse for bæredygtig udvikling. Derfor har VIA University College udviklet et nyt kursus, der kan fungere som et enkeltstående kompetenceudviklingsforløb eller som et valgmodul på diplomuddannelsen i erhvervspædagogik. Modulet kvalificerer til at arbejde med bæredygtig udvikling og globalt medborgerskab og retter sig mod undervisere, mellemledere og pædagogiske udviklingskonsulenter. Læs mere om det nye kursus her 

Videnscentrene er til for erhvervs- og SOSU-skolerne – brug os noget mere!
Erhvervsuddannelsernes ni faglige videnscentre har været i gang i 3 ½ år. I samarbejde med erhvervsskoler har centrene bl.a. udviklet materialer og afholdt kurser, seminarer og camps om nogle af de nye metoder og teknologier, der skyder frem inden for de forskellige brancher centrene retter dig i mod. Særligt under Coronanedlukningerne har forløb fra videnscentrene kunne understøtte undervisningen på erhvervsskolerne. Videnscentrene ønsker at styrke samarbejdet med erhvervsskolerne – læs mere om hvordan og hvorfor her

Center for IT i undervisningen (CIU) bliver forlænget til 2024
Aftalekredsen bag erhvervsuddannelsesreformen har besluttet at afsætte midler til CIU, så videnscentret kan videreføres til og med 2024. Det betyder, at CIU forsat kan arbejde med at understøtte erhvervsskolerne i hensigtsmæssig brug af IT i undervisningen og med udvikling af ny og vigtig viden. Læs mere om forlængelsen her

Gratis kompetenceudviklingsforløb til grundfagslærere på eud
Professionshøjskolerne udbyder i efteråret kompetenceudviklingsforløb for grundfagslærerne i de seks grundfag dansk, engelsk, naturfag, matematik, fysik og samfundsfag. Kurserne er udviklet og gennemføres i samarbejde med STUK. Deltagelse er gratis, dog skal skolerne selv afholde udgifter til vikardækning og evt. kørsel. Kurserne afholdes i København og Aarhus i ugerne 35-38 og uge 43-46. Tilmelding efter først-til-mølle-princippet. Det er kun muligt at deltage på ét kursus. Læs mere om kurserne her
 

 

 

 
 
 

Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier  -  Ny Vestergade 17, 2. sal  -  1471 København K
Tlf.: 333 77 888

 
 
Frameld nyhedsbrev